Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej > Wydziały > Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji (PK-III) > Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji

Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji

  Drukuj
 
Adres


00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
p.o. naczelnika Weronika Wziątek-Nowak
tel.: 22 325 96 27, e-mail: w.nowak@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 711
Zakres działania wydziału biura

Do  zakresu  działania  Wydziału  Monitoringu  Jakości  Powietrza i Edukacji należy w szczególności:

 1. budowa i zarządzanie systemem „Warszawski Indeks Powietrza”;
  współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi m.st.  Warszawy, dzielnicami m.st. Warszawy, organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, innymi właściwymi urzędami i instytucjami, placówkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami  w zakresie związanym z jakością powietrza oraz budową „Warszawskiego Indeksu Powietrza”;
 2. współpraca z gminami ościennymi w ramach realizacji projektu „ Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” (komponent e-środowisko);
 3. koordynowanie działań m.st. Warszawy w zakresie informowania o jakości powietrza;
 4. gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych dotyczących jakości powietrza w m.st. Warszawie;
 5. przygotowywanie sprawozdań i raportów w zakresie jakości powietrza w m.st. Warszawie;
 6. opracowywanie strategii działań m.st. Warszawy na rzecz edukacji związanej z polityką m.st. Warszawy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, ochrony powietrza i eliminowania przyczyn zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian;
 7. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie określonym w pkt 7;
 8. przygotowywanie oraz opracowywanie materiałów i publikacji w zakresie określonym w pkt 7; 
 9. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu właściwymi w sprawach promocji i marketingu oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i osobami prawnymi m.st. Warszawy w zakresie przygotowania materiałów dotyczących działań m.st. Warszawy na rzecz jakości powietrza i klimatu;
 10. przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta w zakresie działania Wydziału;
 11. przygotowywanie materiałów na cele udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej znajdującej się w posiadaniu Wydziału;
 12. przygotowywanie materiałów na cele odpowiedzi na zgłaszane petycje, skargi i wnioski oraz interpelacje i zapytania radnych m.st. Warszawy z zakresu działania Wydziału.
 
 
Wprowadził Malka Paweł (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 29-04-2019
Aktualizujący Brzank Aleksander (Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)) 25-02-2020
Zatwierdzający Kisiel Jacek (Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)) 10-03-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-03-2020
Liczba odwiedzin: 960
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe