Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej > Wydziały > Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji (PK-III) > Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji

Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji

  Drukuj
 
Adres


00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2, piętro XIX

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Paweł Malka
tel.: 22 443 25 69, e-mail: pmalka@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1916
Zakres działania wydziału biura

Do  zakresu  działania  Wydziału  Monitoringu  Jakości  Powietrza i Edukacji należy w szczególności:

1) budowa i zarządzanie systemem „Warszawski Indeks Powietrza”;
2) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi m.st.  Warszawy, dzielnicami m.st. Warszawy, organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, innymi właściwymi urzędami i instytucjami, placówkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami  w zakresie związanym z jakością powietrza oraz budową „Warszawskiego Indeksu Powietrza”;
3) współpraca z gminami ościennymi w ramach realizacji projektu „Wirtualny Obszar Funkcjonalny” (komponent e-środowisko);
4) koordynowanie działań m.st. Warszawy w zakresie informowania o jakości powietrza;
5) gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych dotyczących jakości powietrza w m.st. Warszawie;
6) przygotowywanie sprawozdań i raportów w zakresie jakości powietrza w m.st. Warszawie;
7) opracowywanie strategii działań m.st. Warszawy na rzecz edukacji związanej z polityką m.st. Warszawy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, ochrony powietrza i eliminowania przyczyn zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian;
8) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie określonym w pkt 7;
9) przygotowywanie oraz opracowywanie materiałów i publikacji w zakresie określonym w pkt 7;
10) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu właściwymi w sprawach promocji i marketingu oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i osobami prawnymi m.st. Warszawy w zakresie przygotowania materiałów dotyczących działań m.st. Warszawy na rzecz jakości powietrza i klimatu;
11) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta w zakresie działania Wydziału;
12) przygotowywanie materiałów na cele udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej znajdującej się w posiadaniu Wydziału;
13) przygotowywanie materiałów na cele odpowiedzi na zgłaszane petycje, skargi i wnioski oraz interpelacje i zapytania radnych m.st. Warszawy z zakresu działania Wydziału.

 
 
Wprowadził Malka Paweł (Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)) 29-04-2019
Aktualizujący Malka Paweł (Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)) 25-06-2019
Zatwierdzający Malka Paweł (Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)) 25-06-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-06-2019
Liczba odwiedzin: 212
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe