Kanał Wyżej
Dofinansowanie realizacji inwestycji polegających na modernizacji kotłowni oraz wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej

W dniu 23.10.2019 r. weszła w życie uchwała nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
 
Treść uchwały nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi mogą uzyskać dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.).
Modernizacja kotłowni Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej
 <strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Dokumenty
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej
Modernizacja kotłowni
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)
Dofinansowanie realizacji inwestycji polegających na modernizacji kotłowni oraz wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej

Wersja standardowa