Kanał Wyżej
Biuro Podatków i Egzekucji


Adres
00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3

Telefon
22 443 09 00
22 443 09 01

Faks
22 443 09 02

Email
Sekretariat.BPiE@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Joanna Gutkowska
zastępca dyrektora Marta Sobota
zastępca dyrektora Zenon KałaskaZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Podatków i Egzekucji należy w szczególności:
prowadzenie spraw z zakresu podatków, opłat lokalnych i opłaty skarbowej, prowadzenie spraw z zakresu należności podatkowych, dla których organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego, a które stanowią dochody podatkowe budżetu m.st. Warszawy, prowadzenie spraw związanych z umarzaniem i udzielaniem ulg w spłacie wierzytelności m.st. Warszawy, prowadzenie księgowości podatkowej, prowadzenie egzekucji należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest Prezydent, kontrola powszechności i prawidłowości opodatkowania, prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podatków, opłat lokalnych i opłaty skarbowej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych m.st. Warszawy, koordynacja sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej, dla której organem udzielającym jest Prezydent, koordynacja i nadzór nad wykonywaniem przez dzielnice zadań z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, podatku rolnego i leśnego, przygotowywanie projektów uchwał okołobudżetowych.


Dodatkowe informacje
Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Podatków i Egzekucji:
I Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych (PE-1) II Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych (PE-2) III Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych (PE-3) IV Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych (PE-4) V Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych (PE-5) VI Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych (PE-6) VII Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych oraz Ewidencji i Sprawozdawczości (PE-7) Wydział Orzecznictwa Egzekucyjnego (PE-8)  Wydział Podatków i Opłat (PE-10) Wydział Kontroli Podatkowej (PE-11) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy - Sekretariat (PE-12) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (PE-13) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Pomocy Publicznej (PE-14) Wydział Księgowości Podatkowej i Egzekucyjnej (PE-15)

Odnośniki
Platforma ePuap
Załączniki
Wewnętrzny regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Ewidencje i rejestry
Ogłoszenia
Dokumenty
Biuro Podatków i Egzekucji
Wzory dokumentów elektronicznych

Wersja standardowa