Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Podatków i Egzekucji > Wydziały > Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Podatków i Egzekucji

Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Podatków i Egzekucji

  Drukuj
 

I Dział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych (PE-1)
Do zakresu działania I Wydziału  Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych należy w szczególności: dokonywanie czynności egzekucyjnych i stosowanie środków egzekucyjnych - określonych przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - przez ... [zobacz więcej]
II Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych (PE-2)
Do zakresu działania II Wydziału  Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych należy w szczególności: dokonywanie czynności egzekucyjnych i stosowanie środków egzekucyjnych - określonych przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - przez ... [zobacz więcej]
III Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pienięznych (PE-3)
Do zakresu działania III Wydziału  Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych należy w szczególności: dokonywanie czynności egzekucyjnych i stosowanie środków egzekucyjnych - określonych przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - przez ... [zobacz więcej]
IV Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych (PE-4)
Do zakresu działania IV Wydziału  Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych należy w szczególności: dokonywanie czynności egzekucyjnych i stosowanie środków egzekucyjnych - określonych przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - przez ... [zobacz więcej]
V Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych (PE-5)
Do zakresu działania V Wydziału  Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych należy w szczególności: dokonywanie czynności egzekucyjnych i stosowanie środków egzekucyjnych - określonych przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - ... [zobacz więcej]
VI Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych (PE-6)
Do zakresu działania VI Wydziału  Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych należy w szczególności: dokonywanie czynności egzekucyjnych i stosowanie środków egzekucyjnych - określonych przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - przez ... [zobacz więcej]
VII Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych oraz Ewidencji i Sprawozdawczości Egzekucyjnej (PE-7)
Do zakresu działania VII Wydziału  Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych  oraz Ewidencji i Sprawozdawczości Egzekucyjnej należy w szczególności: prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji dotyczących trudnych należności ... [zobacz więcej]
Wydział Orzecznictwa Egzekucyjnego (PE-8)
Do zakresu działania Wydziału Orzecznictwa Egzekucyjnego, należy w szczególności:  rozpatrywanie wniosków, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; sporządzanie projektów postanowień administracyjnych w zakresie prowadzonego ... [zobacz więcej]
Wydział Podatków i Opłat (PE-10)
Do zakresu działania Wydziału Podatków i Opłat należy w szczególności: prowadzenie postępowania podatkowego w stosunku do podatników posiadających więcej niż jedną nieruchomość na terenie Miasta; rozpatrywanie wniosków podatników o udzielenie ulg w ... [zobacz więcej]
Wydział Kontroli Podatkowej (PE-11)
Do zadań Wydziału Kontroli Podatkowej należy w szczególności: kontrola podatników w zakresie stosowania zasady powszechności opodatkowania; kontrola zgłoszenia do opodatkowania gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; kontrola ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy - Sekretariat (PE-12)
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy – Sekretariat Dyrektora Biura – Zastępcy Skarbnika m.st. Warszawy wykonuje następujące zadania: obsługa asystencka sekretariatu Dyrektora Biura – Zastępcy Skarbnika Miasta Stołecznego Warszawy; obsługa techniczna sekretariatu Dyrektora Biura – ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (PE-13)
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy Radców Prawnych należy w szczególności obsługa prawna Biura, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Biura Prawnego ... [zobacz więcej]
Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko ds. Pomocy Publicznej (PE-14)
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Pomocy Publicznej należy przede wszystkim: analiza realizowanych w Biurze spraw podatkowych oraz egzekucyjnych pod kątem pomocy publicznej; opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz decyzji w sprawach podatkowych ... [zobacz więcej]
Wydział Księgowości Podatkowej i Egzekucyjnej (PE-15)
Do zakresu działania Wydziału Księgowości Podatkowej i Egzekucyjnej należy w szczególności: księgowanie wpłat na poszczególnych kontach podatników; uzgadnianie salda na poszczególnych kontach podatników; zaliczanie odsetek od nieterminowych wpłat podatków na ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe