Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Podatków i Egzekucji > Wydziały > Wydział Księgowości Podatkowej i Egzekucyjnej (PE-15) > Wydział Księgowości Podatkowej i Egzekucyjnej (PE-15)

Wydział Księgowości Podatkowej i Egzekucyjnej (PE-15)

  Drukuj
 
Adres

ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa

Telefon
22 443 09 57
Faks
22 443 09 02
Email
Sekretariat.BPiE@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Księgowości Podatkowej i Egzekucyjnej należy w szczególności:

 1. księgowanie wpłat na poszczególnych kontach podatników;
 2. uzgadnianie salda na poszczególnych kontach podatników;
 3. zaliczanie odsetek od nieterminowych wpłat podatków na poszczególnych kontach podatników;
 4. kontrola terminowości wpłat, wysyłanie upomnień;
 5. wystawianie tytułów wykonawczych podatnikom, którzy zalegają z zapłatą i kierowanie ich do egzekucji administracyjnej;
 6. opracowywanie projektów postanowień, w tym postanowień o zaliczeniu wpłat;
 7. dokonywanie zwrotów nadpłat podatków;
 8. współpraca z dzielnicami w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
 9. dekretowanie wyciągów bankowych i wprowadzanie danych do Jednolitego Systemu Podatkowego, uzgadnianie syntetyki z analityką;
 10. przygotowywanie planu kont w zakresie podatków i egzekucji administracyjnej należności pieniężnych;
 11. sporządzanie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych gminy w zakresie Biura;
 12. sporządzanie sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych w zakresie Biura;
 13. sporządzanie sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych w zakresie Biura,
 14. sporządzanie sprawozdania o skutkach obniżenia górnych stawek podatków w skali Miasta;
 15. sporządzanie sprawozdania o skutkach udzielonych przez gminę ulg w spłacie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w zakresie Biura;
 16. sporządzanie sprawozdania z zaległości podatkowych przedsiębiorców w zakresie Biura;
 17. sporządzanie, co miesiąc, polecenia księgowania z obrotów oraz uzgadnianie z księgą główną obrotów na kontach;
 18. uzgadnianie odpowiednich rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w oparciu o wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków, opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnienia;
 19. comiesięczny podział środków z tytułu wykonania w Biurze dochodów z podatków w rozbiciu na poszczególne dzielnice;
 20. sporządzanie przelewów;
 21. współpraca z bankiem w zakresie prawidłowości dokonywanych wpłat z tytułu podatków, przelewów oraz zwrotów;
 22. wprowadzanie danych do Jednolitego Systemu Podatkowego;
 23. uzgadnianie prawidłowości przekazywanych wierzycielom kwot;
 24. wyjaśnianie mylnych wpłat;
 25. przygotowanie danych niezbędnych do opracowania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na poszczególne lata podatkowe w zakresie Biura;
 26. prognozowanie wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, w rozbiciu na dzielnice i rodzaje podatków, do celów analitycznych Biura;
 27. współpraca z Wydziałem Kontroli Podatkowej w ramach prowadzonej kontroli u podatników;
 28. przekazywanie wyegzekwowanych kwot na właściwe rachunki bankowe;
 29. przekazywanie na konto dochodów Urzędu wpłat z tytułu pobranych kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej.
 
 
Wprowadził Nowak Remigiusz (Biuro Podatków i Egzekucji (PE)) 17-04-2018
Aktualizujący Nowak Remigiusz (Biuro Podatków i Egzekucji (PE)) 02-08-2019
Zatwierdzający Sobota Marta (Biuro Podatków i Egzekucji (PE)) 02-08-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-08-2019
Liczba odwiedzin: 532
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe