Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Podatków i Egzekucji > Wydziały > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy - Sekretariat (PE-12) > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy - Sekretariat (PE-12)

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy - Sekretariat (PE-12)

  Drukuj
 
Adres

ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa

Telefon
22 443 09 00, 22 443 09 01
Faks
22 443 09 02
Email
Sekretariat.BPiE@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8-16

Zakres działania wydziału biura

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy – Sekretariat Dyrektora Biura – Zastępcy Skarbnika m.st. Warszawy wykonuje następujące zadania:

 1. obsługa asystencka sekretariatu Dyrektora Biura – Zastępcy Skarbnika Miasta Stołecznego Warszawy;
 2. obsługa techniczna sekretariatu Dyrektora Biura – Zastępcy Skarbnika Miasta Stołecznego Warszawy;
 3. ustalanie terminów i harmonogramów spotkań Dyrektora Biura – Zastępcy Skarbnika Miasta Stołecznego Warszawy;
 4. prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących w systemie Signum;
 5. prowadzenie książki kontroli zewnętrznych prowadzonych w Biurze;
 6. prowadzenie wewnętrznego rejestru skarg i wniosków;
 7. prowadzenie wewnętrznego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
 8. prowadzenie rejestru zamówień publicznych poniżej 30.000 euro (słownie euro: trzydzieści tysięcy);
 9. organizowanie systemu informacyjnego zarządzania;
 10. organizowanie i obsługa Biura w zakresie:
  a) zamawiania materiałów biurowych,
  b) zamawiania materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego;
 11. nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów w Biurze zgodnym z Instrukcją kancelaryjną;
 12. wykonywanie czynności związanych z nadzorem nad dyscypliną pracy w Biurze, w tym prowadzenie książki wyjść w godzinach pracy, list obecności;
 13. współpraca z rachubą płac w zakresie przekazywania pracownikom Biura dokumentów dotyczących pobieranych wynagrodzeń;
 14. współpraca z Biurem Kadr i Szkoleń w zakresie przekazywania wniosków urlopowych i zwolnień lekarskich;
 15. sporządzanie aktualnych zbiorów danych, w tym adresowych, telefonicznych, podmiotów obsługiwanych przez Biuro;
 16. obsługa spotkań, narad i konferencji organizowanych przez Biuro;
 17. kierowanie interesantów do właściwych merytorycznie pracowników oraz udzielanie informacji dotyczących czasu i trybu załatwiania spraw;
 18. prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu Miasta w zakresie działalności Biura w części dotyczącej wydatków bieżących;
 19. prowadzenie dokumentacji związanej z finansami Biura;
 20. wstępne wprowadzanie do zintegrowanego systemu informatycznego SAP dokumentów finansowo-księgowych dotyczących wydatków Biura:
 21. wprowadzanie danych do aplikacji „płynność finansowa” w zakresie wydatków Biura;
 22. przygotowywanie okresowych sprawozdań dotyczących wykorzystania środków finansowych przez Biuro;
 23. sporządzanie projektów upoważnień do prowadzenia postępowań podatkowych, wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń oraz dokonywania czynności sprawdzających w zakresie podatków i opłat;
 24. sporządzanie projektów upoważnień do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków – należności pieniężnych, które podlegają egzekucji administracyjnej, w tym wystawiania tytułów wykonawczych;
 25. sporządzanie projektów upoważnień do wystawiania upomnień, zawierających wezwanie do zapłaty należności pieniężnych, które podlegają egzekucji administracyjnej;
 26. koordynowanie spraw związanych z Systemem Zarządzania Jakością w zakresie dotyczącym Biura;
 27. koordynowanie spraw związanych z projektem Samokształcenie w Urzędzie oraz innymi formami podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 28. współpraca z Biurem Organizacji Urzędu w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych w Biurze;
 29. archiwizowanie i zabezpieczanie korespondencji i innych dokumentów;
 30. wykonywanie innych poleceń Dyrektora Biura – Zastępcy Skarbnika Miasta Stołecznego Warszawy oraz Zastępców Dyrektora.
 
 
Wprowadził BZMW/mwygladacz 08-09-2009
Aktualizujący Nowak Remigiusz (Biuro Podatków i Egzekucji (PE)) 02-08-2019
Zatwierdzający Sobota Marta (Biuro Podatków i Egzekucji (PE)) 02-08-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-08-2019
Liczba odwiedzin: 3185
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe