Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Podatków i Egzekucji > Wydziały > Wydział Kontroli Podatkowej (PE-11) > Wydział Kontroli Podatkowej (PE-11)

Wydział Kontroli Podatkowej (PE-11)

  Drukuj
 
Adres
00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3
Telefon
22 443 09 99
Faks
22 443 09 94
Email
Sekretariat.BPiE@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Katarzyna Chojnowska
tel.: 22 443 09 99, faks: 22 443 09 94, e-mail: kchojnowska@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 212
Zakres działania wydziału biura

Do zadań Wydziału Kontroli Podatkowej należy w szczególności:

 1. kontrola podatników w zakresie stosowania zasady powszechności opodatkowania;
 2. kontrola zgłoszenia do opodatkowania gruntów, budynków i budowli związanych
  z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 3. kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji, składanych przez podatników, na których ciąży obowiązek podatkowy z tytułu podatku:
  • od nieruchomości,
  • od środków transportowych,
  • rolnego,
  • leśnego;
 4. przeprowadzanie kontroli podatkowych u podatników, w tym zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do ustalenia w prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatku:
  • od nieruchomości,
  • od środków transportowych,
  • rolnego,
  • leśnego;
 5. wykonywanie czynności sprawdzających, o których mowa w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa;
 6. przekazywanie protokołów i akt kontroli oraz dokumentów zebranych
  w toku czynności sprawdzających do Wydziału Podatków i Opłat oraz do wydziałów dla dzielnic właściwych w sprawach budżetowo-księgowych;
 7. sporządzanie ustaleń pokontrolnych oraz odpowiedzi na wyjaśnienia i zastrzeżeniawnoszone do protokołów kontroli;
 8. opracowywanie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe ujawnione w toku kontroli podatkowych;
 9. współpraca z innymi biurami oraz wydziałami dla dzielnic;
 10. prowadzenie rejestrów przeprowadzonych kontroli, upoważnień do kontroli, zawiadomień oraz innej korespondencji;
 11. sporządzanie informacji dotyczących przeprowadzonych kontroli i wyników kontroli;
 12. aktualizowanie strony internetowej Miasta w części dotyczącej Biura;
 13. koordynowanie spraw dotyczących kart informacyjnych.
Dodatkowe informacje

 

 
 
Wprowadził Sebastian Osiecki 10-07-2007
Aktualizujący Nowak Remigiusz (Biuro Podatków i Egzekucji (PE)) 13-04-2017
Zatwierdzający Sawicz Mariusz (Biuro Podatków i Egzekucji (PE)) 14-04-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-10-2018
Liczba odwiedzin: 9826
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe