Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Planowania Budżetowego > Biuro Planowania Budżetowego

Biuro Planowania Budżetowego

  Drukuj
 
Adres

00-024 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 44

pok. 9.6

Telefon
22 443 26 15
Faks
22 443 26 17
Email
sekretariat.BPB@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
dyrektor Marzanna Krajewska
tel.: 22 443 26 15, faks: 22 443 26 17, e-mail: sekretariat.BPB@um.warszawa.pl
Aleje Jerozolimskie 44, p. 9.8
zastępca dyrektora Aleksandra Jońca
tel.: 22 443 26 15, faks: 22 443 26 17, e-mail: sekretariat.BPB@um.warszawa.pl
Aleje Jerozolimskie 44, p. 9.5
zastępca dyrektora Katarzyna Andrzan
tel.: 22 443 26 15, faks: 22 443 26 17, e-mail: sekretariat.BPB@um.warszawa.pl
Aleje Jerozolimskie 44, p. 9.9
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Planowania Budżetowego należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektu wieloletniej prognozy finansowej m.st. Warszawy oraz projektu budżetu m.st. Warszawy wraz z objaśnieniami obejmującymi m.in. mierniki realizacji celów budżetu zadaniowego;
 2. opracowywanie łącznego planu finansowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy;
 3. sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej m.st. Warszawy, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących oraz sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy oraz innych materiałów o przebiegu realizacji budżetu m.st. Warszawy dla potrzeb Rady m.st. Warszawy i Prezydenta m.st. Warszawy;
 4. opracowywanie informacji o stanie mienia m.st. Warszawy;
 5. monitorowanie realizacji budżetu m.st. Warszawy;
 6. opracowywanie syntetycznych informacji okresowych z wykonania budżetu m.st. Warszawy;
 7. opracowywanie wariantów koncepcji zmian w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie m.st. Warszawy;
 8. zarzadzanie ryzykiem w procesie planowania rocznego i wieloletniego;
 9. bieżąca analiza wpływu wewnętrznych i zewnętrznych czynników na budżet m.st. Warszawy;
 10. opracowywanie uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy i wieloletniej prognozie finansowej m.st. Warszawy w trakcie roku budżetowego;
 11. wykonywanie prac związanych z organizacją systemu finansowego m.st. Warszawy, przygotowywanie projektów przepisów regulujących organizację i funkcjonowanie pionu finansowego;
 12. ustalanie standardów i procedur związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu m.st. Warszawy oraz koordynacja ich wdrożenia;
 13. analiza projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy dotyczących finansów m.st. Warszawy oraz monitorowanie zmian przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych.
Dodatkowe informacje
 • Zarządzenie nr 1487/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 września 2017 roku w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Planowania Budżetowego (zobacz)
 • Schemat organizacyjny Biura Planowania Budżetowego (zobacz)
Załączniki

Zarządzenie nr 938/2022 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z 1 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych (zobacz)

 • Instrukcja dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych (zobacz)
 • Załączniki nr 1-11 do Instrukcji dokonywania zmian w WPF m.st. Warszawy, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych (zobacz)

Zarządzenie nr 939/2022 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z 1 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy(zobacz)

 • Instrukcja dokonywania zmian w budżecie m.st. Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (zobacz)
 • Załączniki  nr 1 - 8 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie m.st. Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy." (zobacz)

Zarządzenie nr 632/2022 Prezydenta miasta stołeczngo Warszawy z 19 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym (zobacz)

 • Instrukcja w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym (zobacz)
 • Załącznik nr 1 do Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym (zobacz)
 • Załącznik nr 2 do Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym (zobacz)
 • Załącznik nr 3 do Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym (zobacz)
 
 
Wprowadził Grzegorz Falecki 19-06-2007
Aktualizujący Zieliński Zbigniew (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 03-06-2022
Zatwierdzający Stasiuk Anna (PB) (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 03-06-2022
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-06-2022
Liczba odwiedzin: 77208

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe