Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Planowania Budżetowego > Biuro Planowania Budżetowego

Biuro Planowania Budżetowego

  Drukuj
 
Adres

00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3

pok. 102

Telefon
22 443 26 15
Faks
22 443 26 17
Email
sekretariat.BPB@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
dyrektor Marzanna Krajewska
tel.: 22 443 26 15, faks: 22 443 26 17, e-mail: sekretariat.BPB@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 101
zastępca dyrektora Aleksandra Jońca
tel.: 22 443 26 15, faks: 22 443 26 17, e-mail: sekretariat.BPB@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 103
zastępca dyrektora Katarzyna Andrzan
tel.: 22 443 26 15, faks: 22 443 26 17, e-mail: sekretariat.BPB@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 104
Zakres działania wydziału biura
  1. opracowywanie projektu budżetu m.st. Warszawy wraz z objaśnieniami oraz zmian w budżecie m.st. Warszawy;
  2. przygotowywanie wykazu wydatków, które nie wygasają z upłynięciem roku budżetowego;
  3. opracowywanie informacji o stanie mienia m.st. Warszawy;
  4. opracowywanie układu wykonawczego budżetu m.st. Warszawy;
  5. opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych;
  6. sporządzanie zbiorczych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu m.st. Warszawy oraz innych materiałów o przebiegu realizacji budżetu m.st. Warszawy dla potrzeb Rady m.st. Warszawy i Prezydenta;
  7. monitorowanie realizacji budżetu m.st. Warszawy;
  8. opracowywanie analiz krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych dotyczących budżetu m.st. Warszawy;
  9. współpraca przy opracowywaniu wieloletnich planów finansowych;
  10. koordynacja wdrażania budżetu m.st. Warszawy w układzie zadaniowym;
  11. wykonywanie prac związanych z organizacją systemu finansowego m.st. Warszawy, przygotowywanie projektów przepisów regulujących organizację i funkcjonowanie pionu finansowego;
  12. współpraca z biurami i  urzędami dzielnic w zakresie zmian systemowych i przekształceń jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy;
  13. analiza projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta dotyczących finansów m.st. Warszawy oraz monitorowanie zmian przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych.
Dodatkowe informacje
  • Zarządzenie nr 1487/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 września 2017 roku w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Planowania Budżetowego (zobacz)
  • Schemat organizacyjny Biura Planowania Budżetowego (zobacz)
Załączniki

Zarządzenie nr 529/2021 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych (zobacz)

- Instrukcja dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych (zobacz)

- Załączniki nr 1-11 do Instrukcji dokonywania zmian w WPF m.st. Warszawy, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych (zobacz)

Zarządzenie nr 530/2021 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (zobacz)

- Instrukcja dokonywania zmian w budżecie m.st. Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (zobacz)

- Załączniki  nr 1 - 7 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie m.st. Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy." (zobacz)

Zarządzenie nr 831/2020 Prezydenta miasta stołeczngo Warszawy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym" (zobacz)

- Instrukcja w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym (zobacz)

- Załącznik nr 1 do "Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym" (zobacz)

- Załącznik nr 2 do "Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym" (zobacz)

- Załącznik nr 3 do "Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym" (zobacz)

 
 
Wprowadził Grzegorz Falecki 19-06-2007
Aktualizujący Zieliński Zbigniew (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 14-04-2021
Zatwierdzający Stasiuk Anna (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 14-04-2021
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-04-2021
Liczba odwiedzin: 66680
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe