Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Organizacji Urzędu > Biuro Organizacji Urzędu

Biuro Organizacji Urzędu

  Drukuj
 
Adres

00-024 Warszawa
Al. Jerozolimskie 28

pok. 300

Telefon
22 443 30 00, 22 443 30 01
Faks
22 443 30 02
Email
Sekretariat.BOU@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Kierownictwo
dyrektor Adam Grzegrzółka
tel.: 22 443 30 00; 22 443 30 01, kom.: 510 206 935, faks: 22 443 30 02, e-mail: Sekretariat.BOU@um.warszawa.pl
Aleje Jerozolimskie 28, p. 300B
zastępca dyrektora Grażyna Zajączkowska
tel.: 22 443 30 00, 22 443 30 01, kom.: 519 047 365, faks: 22 443 30 02, e-mail: Sekretariat.BOU@um.warszawa.pl
Aleje Jerozolimskie 28, p. 300C
zastępca dyrektora Jacek Paszkiet
tel.: 22 443 30 00, faks: 22 443 30 02, e-mail: Sekretariat.BOU@um.warszawa.pl
Aleje Jerozolimskie 28, p. 300A
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Organizacji Urzędu należy w szczególności:

 1. zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzędu, w tym:
  • opracowywanie celów długookresowych i krótkookresowych, w zakresie funkcjonowania Urzędu i realizacji zadań i monitorowanie ich realizacji,
  • podejmowanie działań i inicjatyw w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania Urzędu,
  • podejmowanie działań służących koordynacji i udoskonalaniu współpracy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,
  • opracowywanie i wdrażanie, we współpracy z  komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, procedur wewnętrznego przepływu informacji o realizowanych zadaniach,
  • współpraca z biurami Urzędu oraz urzędami dzielnic w zakresie jednolitej i spójnej polityki informacyjnej Urzędu,
  • opracowywanie jednolitych standardów realizacji zadań w Urzędzie,
  • dokonywanie analiz, przygotowywanie koncepcji i rozwiązań w zakresie wewnętrznych regulacji dotyczących organizacji pracy Urzędu,
  • zapewnianie obsługi kancelaryjnej,
  • prowadzenie archiwum zakładowego, w tym sprawowanie nadzoru merytorycznego nad filiami archiwum zakładowego,
  • zapewnianie konserwacji dokumentów,
  • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
  • wdrożenie i nadzór nad funkcjonowaniem elektronicznego zarządzania dokumentacją,
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z jednolitego rzeczowego wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw w Urzędzie,
  • utrzymywanie i rozwój systemu zarządzania jakością,
  • zapewnianie obsługi poligraficznej,
  • realizowanie zadań i projektów zlecanych przez Prezydenta, zastępców Prezydenta,  Sekretarza oraz Skarbnika;współpraca z organami dzielnic, w tym koordynowanie zadań wynikających z nadzoru Prezydenta nad działalnością organów dzielnic;
 2. techniczno-organizacyjne przygotowywanie wyborów i referendów z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji dzielnic
 3. nadzór nad uchwałami organów dzielnic m.st. Warszawy
 4. współpraca ze związkami zawodowymi
 5. realizacja zadań administratora danych osobowych w zakresie określonym w Polityce bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
 6. koordynowanie, nadzorowanie i kontrolowanie ochrony oraz bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie
 7. szkolenie pracowników Urzędu w zakresie realizacji zadań ochrony oraz bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie
 8. prowadzenie określonej przepisami prawa dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych.
Dodatkowe informacje

W Biurze Organizacji Urzędu działa, podległy bezpośrednio Prezydentowi, Inspektor Ochrony Danych.

 

 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-08-2007
Aktualizujący Rybarczyk-Gołuch Agnieszka (Biuro Organizacji Urzędu (OU)) 17-04-2020
Zatwierdzający Zajączkowska Grażyna (Biuro Organizacji Urzędu (OU)) 17-04-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-04-2020
Liczba odwiedzin: 154741
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe