Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Organizacji Urzędu > Wydziały > Wydział Ochrony Danych Osobowych (OU-WODO) > Wydział Ochrony Danych Osobowych (OU-WODO)

Wydział Ochrony Danych Osobowych (OU-WODO)

  Drukuj
 
Adres
00-024 Warszawa
Al. Jerozolimskie 28
Telefon
22 443 30 68
Faks
22 443 30 02
Email
Sekretariat.BOU@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Kierownictwo
naczelnik Aldona Wojda
tel.: 22 443 30 68, faks: 22 443 30 02, e-mail: sekretariat.BOU@um.warszawa.pl
Aleje Jerozolimskie 28, p. 107
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Danych Osobowych należy
w szczególności:
1)koordynacja zasad ochrony i procedur związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych w Urzędzie i nadzór nad ich realizacją;
2)opracowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa przetwarzania
i ochrony danych osobowych oraz prowadzenie rejestrów z tym związanych;
3)współpraca z Administrującymi w zakresie wdrażania odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych i informatycznych w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa;
3a)wyjaśnianie incydentów bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie;
3b)prowadzenie kontroli doraźnych oraz nadzór nad realizacją działań naprawczych;
4)zapewnienie możliwości wykonywania przez Inspektora Ochrony Danych zadań związanych z określaniem standardów i zasad postępowania obowiązujących w obszarze przetwarzania danych osobowych w Urzędzie oraz nadzorem nad ich przestrzeganiem;
4a)prowadzenie na polecenie Inspektora Ochrony Danych kontroli planowych oraz nadzór            
nad realizacją działań naprawczych;
5)obsługa organizacyjno-techniczna Inspektora Ochrony Danych;
6)prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych;
7)prowadzenie działań, we współpracy z biurem właściwym w sprawach kadrowych
i Inspektorem Ochrony Danych, mających na celu zwiększenie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych pracowników i innych osób przetwarzających dane osobowe w Urzędzie;
8)realizacja zadań mających na celu zapewnienie funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie m.st. Warszawy (SZBI) w poszczególnych obszarach w nim wskazanych, zgodnie z właściwością Biura;
9)koordynacja zadań mających na celu wdrażanie i utrzymanie funkcjonowania Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (SZCD).

Dodatkowe informacje

W ramach wydziału działa:

1.Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa Informacji

2.Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Upoważnień

3.Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Wsparcia Inspektora Ochrony Danych

 
 
Wprowadził Kołodziejski Zbigniew (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)) 21-06-2007
Aktualizujący Brzezińska Agnieszka (Biuro Organizacji Urzędu (OU)) 28-12-2020
Zatwierdzający Zajączkowska Grażyna (Biuro Organizacji Urzędu (OU)) 28-12-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-12-2020
Liczba odwiedzin: 18030
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe