Kanał Wyżej
Komórki organizacyjne Biura Ochrony Środowiska

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Ochrony Środowiska są:
Wydział Strategii i Informacji o Środowisku (OŚ-I) Wydział Gospodarowania Wodami i Geologii (OŚ-III) Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych (OŚ-IV) Wydział Ochrony Systemu Przyrodniczego Miasta (OŚ-V) Wydział Opiniowania Wniosków Ekologicznych (OŚ-VI) Wydział Spraw Zwierząt (OŚ-VII) Wydział Ogólny (OŚ-VIII) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (OŚ-IX) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Finansowych (OŚ-X)


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydział Strategii i Informacji o Środowisku (OŚ-I)
Wydział Gospodarowania Wodami i Geologii (OŚ-III)
Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych (OŚ-IV)
Wydział Ochrony Systemu Przyrodniczego Miasta (OŚ-V)
Wydział Opiniowania Wniosków Ekologicznych (OŚ-VI)
Wydział Spraw Zwierząt (OŚ-VII)
Wydział Ogólny (OŚ-VIII)
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (OŚ-IX)
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Finansowych (OŚ-X)
Dokumenty
Komórki organizacyjne Biura Ochrony Środowiska

Wersja standardowa