Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ochrony Środowiska > Wydziały > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Finansowych (OŚ-X) > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Finansowych

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Finansowych

  Drukuj
 
Adres
00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Telefon

22 443 25 29
22 443 25 93
Faks
22 443 25 02
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Finansowych należy w szczególności:

 1. współpraca w przygotowywaniu wniosków do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy oraz projektów corocznych budżetów;
 2. prowadzenie spraw związanych z wykonaniem budżetu m.st. Warszawy w zakresie działalności Biura;
 3. współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura przy przygotowaniu projektów umów, zleceń i porozumień;
 4. prowadzenie rejestru umów, zleceń i porozumień związanych z zadaniami Biura;
 5. obsługa Centralnego Rejestru Umów w zakresie zamówień realizowanych przez Biuro;
 6. prowadzenie rejestru zamówień dokonywanych przez Biuro o wartości do 30.000 euro;
 7. prowadzenie rejestru dokumentów księgowo-finansowych, w tym rachunków i faktur, wynikających z realizacji zawieranych przez Biuro umów, zleceń i porozumień;
 8. sporządzanie sprawozdań i raportów z wykonania budżetu Biura;
 9. koordynowanie realizacji zamówień publicznych w zakresie działalności Biura;
 10. opiniowanie zmian budżetowych wnioskowanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy nadzorowane przez Biuro;
 11. opiniowanie planów finansowych i sprawozdań z realizacji budżetów jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy nadzorowanych przez Biuro;
 12. opracowywanie, we współpracy z właściwym biurem Urzędu, zbiorczej informacji w zakresie zamówień publicznych planowanych na dany rok budżetowy oraz sprawozdania z udzielonych przez Biuro zamówień;
 13. opiniowanie, w razie uzasadnionej potrzeby, planów finansowych i zmian budżetowych dla dzielnic m.st. Warszawy;
 14. koordynowanie działań w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 15. wyliczanie nadwyżek dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, należnych Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
 
Wprowadził Michał Babicz 11-01-2011
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-04-2022
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-04-2022
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-04-2022
Liczba odwiedzin: 4339

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe