Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wydział Gospodarowania Wodami i Geologii (OŚ-III)

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Wydziały

Lista artykułów:


Wydział Gospodarowania Wodami i Geologii

Adres
00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Telefon
Sekcja Gospodarowania Wodami:

22 443 25 11
22 443 25 18
22 443 25 41
22 443 25 65
22 443 25 75
22 443 25 96


Sekcja Geologii:

22 443 25 21
22 443 25 25
22 443 25 56
Faks
22 443 25 02
Godziny pracy

Poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Kierownictwo
naczelnik Anna Szweda
tel.: 22 443 25 17, e-mail: sekretariat.BOS@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1818
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Gospodarowania Wodami i Geologii należy w szczególności:

  1. wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących zarządzania środowiskiem w zakresie działania Wydziału;
  2. przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta w zakresie działania Wydziału;
  3. współpraca z właściwymi organami w zakresie działania Wydziału;
  4. opracowywanie i opiniowanie projektów programów, planów, strategii, w zakresie działania Wydziału.
Odnośniki

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziału są:
a) Sekcja Gospodarowania Wodami
b) Sekcja Geologii


Wprowadził Michał Babicz 2007-11-12
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2022-05-18
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2022-05-18
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2022-05-18
Wersja standardowa