Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ochrony Środowiska > Programy > Programy ochrony środowiska dla m.st. Warszawy > Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024

Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024

  Drukuj
 

Rada m.st. Warszawy uchwałą nr XLVII/1470/2021 z 15.04.2021 r. przyjęła Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024.

Poniżej uchwała wraz z załącznikami:

uchwała
Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024
Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Strona tytułowa do załączników
załącznik nr 1 Obszary interwencji, działania i wskaźniki
załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy
załącznik nr 3 Wykaz kanałów zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy
załącznik nr 4 Analiza zgodności Programu ochrony środowiska z innymi dokumentami strategicznymi
załącznik nr 5 Analiza ryzyk
załącznik nr 6 Raport z prac nad Programem
załącznik nr 7 Rekomendacje Warszawskiego Panelu Klimatycznego

Miasto opracowało projekt Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024, który wskazuje kierunki i działania mające na celu poprawę jakości środowiska przyrodniczego.

Poprawa jakości życia w mieście poprzez zrównoważony i trwały rozwój Warszawy oraz zachowanie istotnych walorów środowiska przyrodniczego, poprawę jego stanu, poprawę ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska to strategiczny cel działań przedstawionych w niniejszym dokumencie.

Konsultacje społeczne trwały do 2 listopada 2020 r. Poniżej raport z konsultacji wraz z załącznikami:

Raport z konsultacji społecznych Programu Ochrony Środowiska:http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/raport_konsultacje_pos_31.12.2020.pdf

Zestawienie uwag (załącznik nr 1 i 2 do raportu)http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/zalaczniki_do_raportu_1.pdf

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 25-02-2016
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 27-08-2021
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 27-08-2021
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-08-2021
Liczba odwiedzin: 8483

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe