Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i inne

Katalog wyżej: Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Lista artykułów:


Likwidacja zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości

Szczegółowe zasady udzielania dotacji na realizację inwestycji polegających na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości określone są w załączniku nr 4 do uchwały nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r.

Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości należy składać do Biura Ochrony Środowiska w następujących terminach:
- od dnia 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji,
do dnia 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.

Dokumenty wymagane w zależności od potrzeby:

 


Wprowadził Brągoszewska Paulina (Dzielnica Wawer) 2011-07-26
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-06-10
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-06-10
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-06-10
Wersja standardowa