Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ochrony Środowiska > Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej > Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i inne > Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i inne

Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i inne

  Drukuj
 

W dniu 23.10.2019 r. weszła w życie Uchwała nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Treść uchwały nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi mogą uzyskać dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973, z późn. zm.).

Wykonaniem uchwały zajmuje się Prezydent m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej oraz Biura Ochrony Środowiska.

Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej obsługuje dotacje polegające na:
- modernizacji kotłowni oraz wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej;
- wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej w nieruchomościach, które nie są ogrzewane kotłami, lub paleniskami na paliwo stałe, albo olej opałowy.
Więcej informacji znajduje się na stronie BIP Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy pod adresem:
/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/PK/dotacjePK.htm

Biuro Ochrony Środowiska obsługuje dotacje na pozostałe rodzaje inwestycji ekologicznych. Zasady udzielania dotacji ze środków budżetu m.st. Warszawy, zależnie od rodzaju planowanej inwestycji znajdują się na stronach:

  1. Likwidacja zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
  2. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest
  3. Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych 
  4. Inne inwestycje służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w:

• Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy (dowolny WOM) https://warszawa19115.pl/-/wydzial-obslugi-mieszkancow,
lub
• Kancelarii ogólnej Urzędu Aleje Jerozolimskie 44  /Menu_podmiotowe/urzad/adresy/default.htm,
lub
• Biurze Ochrony Środowiska, pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec), XIV piętro p. 1409, 
 /Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/default.htm

albo przesłać pocztą na adres:
Urząd m.st. Warszawy
Biuro Ochrony Środowiska
Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJĘ na realizację inwestycji w 2023 r. rozpoczyna się 1 września 2022 r. i trwa do 31 marca 2023 r.
Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

Jeśli wizyta w urzędzie w najbliższym czasie jest konieczna, z uwagi na podpisanie umowy o udzielenie dotacji, należy umówić się telefonicznie lub mailowo z pracownikiem Biura.

W związku  zagrożeniem zakażenia koronowirusem, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo warszawianek i warszawiaków oraz pracowników urzędu, apelujemy o rozważne podejmowanie decyzji w sprawie osobistych wizyt w naszej siedzibie oraz pozostałych placówkach miasta.

 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-11-2007
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 15-07-2022
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 15-07-2022
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-07-2022
Liczba odwiedzin: 44905

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe