Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ochrony Środowiska > Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej > Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i inne > Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i inne

Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i inne

  Drukuj
 

W dniu 23.10.2019 r. weszła w życie Uchwała nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Treść uchwały nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi mogą uzyskać dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 t.j., z późn. zm.).

Wykonaniem uchwały zajmuje się Prezydent m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej oraz Biura Ochrony Środowiska.

Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej obsługuje dotacje polegające na:
- modernizacji kotłowni oraz wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej;
- wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej w nieruchomościach, które nie są ogrzewane kotłami, lub paleniskami na paliwo stałe, albo olej opałowy.
Więcej informacji znajduje się na stronie BIP Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy pod adresem:
/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/PK/dotacjePK.htm

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną, uprzejmie informujemy, że Biuro Ochrony Środowiska (w skrócie BOŚ) od 16 marca br. działa w trybie nadzwyczajnym.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo warszawianek i warszawiaków oraz pracowników urzędu, apelujemy o ograniczanie osobistych wizyt w naszej siedzibie oraz pozostałych placówkach miasta do niezbędnego minimum.
Wniosek o udzielenie dotacji należy:
• złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy
albo
• przesłać pocztą na adres:
Urząd m.st. Warszawa
Biuro Ochrony Środowiska
ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa

Jeśli wizyta w urzędzie w najbliższym czasie jest konieczna, z uwagi na podpisanie umowy o udzielenie dotacji, należy umówić się telefonicznie lub mailowo z pracownikiem Biura.

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW w terminie do 31 maja 2021 r. na inwestycje polegające na likwidacji zbiorników bezodpływowych wraz budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości oraz usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest, a także budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania - ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy

Biuro Ochrony Środowiska obsługuje dotacje na pozostałe rodzaje inwestycji ekologicznych. Zasady udzielania dotacji ze środków budżetu m.st. Warszawy, zależnie od rodzaju planowanej inwestycji znajdują się na stronach:

  1. Likwidacja zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
  2. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest
  3. Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych 
  4. Inne inwestycje służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

 

 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-11-2007
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-03-2021
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-03-2021
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-03-2021
Liczba odwiedzin: 42097
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe