Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ochrony Środowiska > Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej > Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i inne > Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i inne

Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i inne

  Drukuj
 

W dniu 23.10.2019 r. weszła w życie uchwała nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej zmieniona uchwałą nr LXXII/2404/2022 Rady m.st. Warszawy z 17 listopada 2022 r.

Treść uchwały nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r. zmienionej uchwałą nr LXXII/2404/2022 z 17 listopada 2022 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi mogą uzyskać dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Wykonaniem uchwały zajmuje się Prezydent m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej oraz Biura Ochrony Środowiska.

Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej obsługuje dotacje polegające na:
- modernizacji kotłowni oraz wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej.

Biuro Ochrony Środowiska
obsługuje dotacje na pozostałe rodzaje inwestycji ekologicznych. Zasady udzielania dotacji ze środków budżetu m.st. Warszawy, zależnie od rodzaju planowanej inwestycji znajdują się na stronach:

  1. Likwidacja zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
  2. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest
  3. Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych 
  4. Inne inwestycje służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w:

• Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy (dowolny WOM) https://warszawa19115.pl/-/wydzial-obslugi-mieszkancow,
lub
• Kancelarii ogólnej Urzędu Aleje Jerozolimskie 44  /Menu_podmiotowe/urzad/adresy/default.htm,
lub
• Biurze Ochrony Środowiska, pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec), XIV piętro p. 1409, 
 /Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/default.htm

albo przesłać pocztą na adres:
Urząd m.st. Warszawy
Biuro Ochrony Środowiska
Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJĘ na realizację inwestycji w 2023 r. rozpoczął się 1 września 2022 r. i trwa do 31 marca 2023 r. (dot. inwestycji 1-3).
Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

Jeśli wizyta w urzędzie w najbliższym czasie jest konieczna, z uwagi na podpisanie umowy o udzielenie dotacji, należy umówić się telefonicznie lub mailowo z pracownikiem Biura.

W związku  zagrożeniem zakażenia koronowirusem, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo warszawianek i warszawiaków oraz pracowników urzędu, apelujemy o rozważne podejmowanie decyzji w sprawie osobistych wizyt w naszej siedzibie oraz pozostałych placówkach miasta.

 
 
Wprowadził Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-11-2007
Aktualizujący Pniewska Anna (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 05-01-2023
Zatwierdzający Marzęcka Anna (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 05-01-2023
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-01-2023
Liczba odwiedzin: 46104

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe