Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ochrony Środowiska > Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej > Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i inne > Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i inne

Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i inne

  Drukuj
 

W dniu 23.10.2019 r. weszła w życie Uchwała nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Treść uchwały nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi mogą uzyskać dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 t.j., z późn. zm.).

Wykonaniem uchwały zajmuje się Prezydent m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej oraz Biura Ochrony Środowiska.

Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej obsługuje dotacje polegające na:
- modernizacji kotłowni oraz wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej;
- wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej w nieruchomościach, które nie są ogrzewane kotłami, lub paleniskami na paliwo stałe, albo olej opałowy.
Więcej informacji znajduje się na stronie BIP Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy pod adresem:
/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/PK/dotacjePK.htm

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną, uprzejmie informujemy, że Biuro Ochrony Środowiska (w skrócie BOŚ) od 16 marca br. działa w trybie nadzwyczajnym.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo warszawianek i warszawiaków oraz pracowników urzędu, apelujemy o ograniczanie osobistych wizyt w naszej siedzibie oraz pozostałych placówkach miasta do niezbędnego minimum.
Wniosek o udzielenie dotacji należy:
• złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy
albo
• przesłać pocztą na adres:
Urząd m.st. Warszawa
Biuro Ochrony Środowiska
Aleje Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

Jeśli wizyta w urzędzie w najbliższym czasie jest konieczna, z uwagi na podpisanie umowy o udzielenie dotacji, należy umówić się telefonicznie lub mailowo z pracownikiem Biura.

NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJĘ na realizację inwestycji w 2022 r. rozpoczyna się 1 września 2021 r.

Biuro Ochrony Środowiska obsługuje dotacje na pozostałe rodzaje inwestycji ekologicznych. Zasady udzielania dotacji ze środków budżetu m.st. Warszawy, zależnie od rodzaju planowanej inwestycji znajdują się na stronach:

  1. Likwidacja zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
  2. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest
  3. Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych 
  4. Inne inwestycje służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

 

 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-11-2007
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 18-03-2022
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 18-03-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-03-2022
Liczba odwiedzin: 44280

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe