Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i inne

Katalog wyżej: Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Lista artykułów:


Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych

Szczegółowe zasady udzielania dotacji na realizację inwestycji polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania  wód opadowych i roztopowych określone są w załączniku nr 8 do uchwały nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 29.09.2019 r.

Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na  budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania  wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania w 2021 roku należy składać od 1.09.2020 r. do 31.03.2021 r.
W kolejnych latach wnioski przyjmowane będą od 1 września poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji do 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.

Dokumenty wymagane w zależności od potrzeby:


Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2011-07-26
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-08-11
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-08-11
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-08-11
Wersja standardowa