Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ochrony Środowiska > Wydziały > Wydział Spraw Zwierząt (OŚ-VII) > Wydział Spraw Zwierząt (OŚ-VII)

Wydział Spraw Zwierząt (OŚ-VII)

  Drukuj
 
Adres

00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2

Telefon
22 443 25 45
22 443 25 80 (karty wędkarskie)
22 443 25 83
22 443 25 99
22 443 31 91
Faks
22 443 25 02
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Anna Kośnik
tel.: 22 443 25 78, e-mail: sekretariat.BOS@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1901
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Spraw Zwierząt należy w szczególności:

 1. inicjowanie i koordynowanie ogólnomiejskich działań w zakresie zapobiegania i zwalczania bezdomności zwierząt;
 2. tworzenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy, a także jego realizacja w zakresie wskazanym w programie;
 3. przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zwierząt;
 4. kontrola wykonywania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz rozliczanie dotacji przyznanych na ich realizację;
 5. prowadzenie spraw z zakresu egzekucji administracyjnej w przypadkach przewidzianych przepisami prawa; 
 6. prowadzenie spraw związanych z rejestracją zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej, w tym:
  a) prowadzenie rejestru zwierząt,
  b) wydawanie zaświadczeń o wpisaniu do rejestru zwierząt,
  c) przygotowywanie projektów decyzji odmawiających rejestracji zwierząt;
 7. prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego, w tym:
  a) wystawianie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej,
  b) wydawanie kart wędkarskich,
  c) wydawanie kart łowiectwa podwodnego,
  d) przygotowywanie projektów zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych na szlaku żeglownym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach niezaliczonych do wód śródlądowych żeglownych; 
 8. współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii, Strażą Miejską m.st. Warszawy i innymi instytucjami w zakresie działania Wydziału;
 9. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania Wydziału;
 10. przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta w zakresie działania Wydziału;
 11. prowadzenie spraw związanych z bieżącym nadzorem nad jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy - Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt i Miejskim Ogrodem Zoologicznym.
 
 
Wprowadził Michał Babicz 12-11-2007
Aktualizujący Baran Magdalena (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-05-2022
Zatwierdzający Baran Magdalena (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-05-2022
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-05-2022
Liczba odwiedzin: 22456

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe