Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ochrony Środowiska > Programy ochrony środowiska dla miasta stołecznego Warszawy

Programy ochrony środowiska dla miasta stołecznego Warszawy

  Drukuj
 

Obecnie Miasto Stołeczne Warszawa jest w trakcie opracowania nowego "Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024".

Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Prezydent m.st. Warszawy sporządza ww. dokument w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Program wyznacza szereg celów i działań, które pozytywnie wpływają na jakość środowiska naturalnego miasta. Powstaje w oparciu o priorytetowe dokumenty:
– Politykę ekologiczną państwa 2030- strategia rozwoju w obszarze środowiska
i gospodarki wodnej oraz
– Strategię rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 roku.

Miasto rozpoczęło konsultacje społeczne, w ramach których zaplanowano spotkania
z mieszkańcami połączone z warsztatami. Spotkania będą odbywały się w Centrum Kreatywności Targowa ul: Targowa 56, w godzinach 17.00 - 20.00.

I spotkanie pn: "Czyste powietrze: co możemy zrobić razem?" odbyło się 5 lutego 2020 r.

Poniżej prezentacje ze spotkania:
"Czyste powietrze: co możemy zrobić razem?" - prezentacja Urzędu m.st. Warszawy
"Monitoring a informacja/dezinformacja" - prezentacja eksperta p. Krzysztofa Skotaka
z Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego
Raport ze spotkania

II spotkanie pn: "Różnorodność biologiczna: konieczność czy ekstrawagancja?" odbyło się 3 marca 2020 r.

Poniżej prezentacje ze spotkania:
Różnorodność biologiczna: konieczność czy ekstrawagancja? - prezentacja Urzędu m.st. Warszawy
Lasy - prezentacja Pani Andżeliki Gackowskiej - Zastępcy Dyrektora Lasów Miejskich-Warszawa
Prezentacja Zarządu Zieleni m.st. Warszawy - Pani Kamila Nowocin - Zastępca Dyrektora
Woda i dzikie życie w Warszawie - prezentacja Pana dr Przemysława Nawrockiego - WWF
Zielona infrastruktura w programie ochrony środowiska 2021-2024 - prezentacja Pana dr hab. inż. Piotra Sikorskiego - SGGW
Raport ze spotkania

III spotkanie - on-line Przyjazna przestrzeń miasta – jak ją planować? odbyła się 19 maja 2020 r.

Poniżej prezentacje ze spotkania:
Miasto jako ekosystem Błękitno-zielona infrastruktura Warszawy - prezentacja Pani Marleny Happach – Architekta Miasta Warszawy, Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
Przyjazna przestrzeń miasta: jak ją planować? - prezentacja dr hab. Barbary Szulczewskiej – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021 –2024 - prezentacja Pana dr hab. inż. Zbigniew Karaczun – eksperta Programu ochrony środowiska

Raport ze spotkania

IV spotkanie - on-line "Jak adaptować Warszawę do zmian klimatycznych?" odbyło się 17 czerwca 2020 r.

Poniżej prezentacje ze spotkania:

Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021 –2024- prezentacja Pana dr hab. inż. Zbigniew Karaczun – eksperta Programu ochrony środowiska
Miejskie wyspy ciepła - inspiracje dla miasta: konkretne potrzeby/pomysły/lokalizacje -  prezentacja Pana Jacka Kisiela - Zastępcy Dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
Jak retencjonować wodę deszczową na terenie Warszawy?- prezentacja Pani Barbary Rajkowskiej - Instytut Ochrony Środowiska

Raport ze spotkania

Z PRZYKROŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ PRZECIWDZIAŁANIA ZAKAŻENIOM I ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2 KONSULTACJE SPOŁECZNE PROWADZONE SĄ WYŁACZNIE KORESPONDENCYJNIE (ZA POŚRODNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO LUB MAILOWO – LINK PONIŻEJ).

Więcej informacji o konsultacjach społecznych: www.konsultacje.um.warszawa.pl/srodowisko

Informacje o Programie są również dostępne na stronie http://2030.um.warszawa.pl/ochrona-srodowiska/

 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 25-02-2016
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 03-07-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 03-07-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-07-2020
Liczba odwiedzin: 4695
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe