Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Prawne > Wydziały > Zespół Organizacyjno-Finansowy (OP- XI) > Zespół Organizacyjno - Finansowy (OP - X)

Zespół Organizacyjno - Finansowy (OP - X)

  Drukuj
 
Adres
00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Telefon
Sekretariat: 22 443 15 00; Kancelaria: 22 443 15 26 (Wydziały Procesowe), 22 443 15 69, 22 443 15 72 (Wydziały Nieprocesowe)
Faks
22 443 15 74
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Kierownictwo
kierownik zespołu Rafał Siedlecki
tel.: 22 443 15 70, faks: 22 443 15 74, e-mail: Sekretariat.BP@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1611
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu Organizacyjno – Finansowego należy w szczególności:

1.Obsługa sekretarsko – asystencka Dyrektora i jego Zastępców, a w tym:

a)prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora i jego Zastępców,

b)obsługa spotkań organizowanych przez Biuro,

c)rejestracja pełnomocnictw i upoważnień Dyrektora oraz jego Zastępców;

2.Prowadzenie spraw finansowo – organizacyjnych, a w tym:

a)przygotowywanie projektów aktów prawnych z zakresu działalności Biura,

b)opracowywanie projektów procedur określających tryb załatwiania spraw z zakresu działalności Biura,

c)prowadzenie zbioru zarządzeń Prezydenta dotyczących spraw z zakresu działalności Biura,

d)przygotowywanie projektów opracowań, sprawozdań i analiz w zakresie działalności Biura, w tym dotyczących poprawy efektywności pracy oraz identyfikowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych,

e)dbanie o właściwą organizację prac, w tym poprzez egzekwowanie ustaleń poczynionych w związku z realizacją zadań określonych w lit.  d,

f)realizowanie zadań związanych z wdrażaniem i utrzymywaniem Systemu Zarządzania Jakością,

g) prowadzenie wykazu interpelacji i zapytań radnych Rady m.st. Warszawy, radnych rad dzielnic oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,

h)prowadzenie rejestru umów zawieranych w imieniu m.st. Warszawy przez Dyrektora Biura,

i)przygotowywanie projektów umów i porozumień zawieranych w imieniu m.st. Warszawy przez Dyrektora,

w tym przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do zawierania umów w trybie przepisów o zamówieniach publicznych oraz nadzór nad ich realizacją,

j)koordynacja realizacji zamówień publicznych w zakresie działalności Biura,

k)współpraca z Miejskim Centrum Sieci i Danych oraz biurem właściwym do spraw cyfryzacji miasta w zakresie wdrożenia i sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych i baz danych wykorzystywanych lub potrzebnych w pracy Biura oraz urządzeń technicznych potrzebnych i wykorzystywanych w bieżącej pracy,

l)prowadzenie biblioteki, w tym – ewidencji książek i czasopism oraz zbieranie i przygotowywanie zamówień książek i czasopism potrzebnych w bieżącej pracy Biura;

3.Prowadzenie spraw związanych z budżetem m.st. Warszawy w zakresie działalności Biura;

4.Prowadzenie we współpracy z biurem właściwym do spraw kadr i szkoleń spraw socjalno-kadrowych pracowników Biura, w tym kontakty dotyczące rekrutacji pracowników, przygotowywanie projektów opisów stanowisk i ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska urzędnicze;

5.Prowadzenue spraw związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym przygotowanie zawieranych w imieniu m.st. Warszawy porozumień z okręgową rada adwokacką i okręgową izbą radców prawnych oraz umów z radcami prawnymi i adwokatami, na podstawie przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

 
 
Wprowadził Neumann de Spallart Joanna (Biuro Prawne (OP)) 13-05-2008
Aktualizujący Stempień Sylwia (Biuro Prawne (OP)) 03-12-2019
Zatwierdzający Młotkowska Maria (Biuro Prawne (OP)) 03-12-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-12-2019
Liczba odwiedzin: 6349
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe