Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Prawne > Wydziały > Zespół Organizacyjno-Finansowy (OP- X) > Zespół Organizacyjno - Finansowy (OP - X)

Zespół Organizacyjno - Finansowy (OP - X)

  Drukuj
 
Adres
00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Telefon
Sekretariat: 22 443 15 00; Kancelaria: 22 443 15 26 (Wydziały Procesowe), 22 443 15 69, 22 443 15 72 (Wydziały Nieprocesowe)
Faks
22 443 15 74
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Kierownictwo
kierownik zespołu Rafał Siedlecki
tel.: 22 443 15 70, faks: 22 443 15 74, e-mail: Sekretariat.BP@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1611
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu Organizacyjno – Finansowego należy w szczególności:

 1. obsługa sekretarsko – asystencka Dyrektora i jego Zastępców, a w tym:
  • prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora i jego Zastępców,
  • obsługa spotkań organizowanych przez Biuro,
  • rejestracja pełnomocnictw i upoważnień Dyrektora oraz jego Zastępców;
 2. prowadzenie spraw finansowo – organizacyjnych, a w tym:
  • przygotowywanie projektów regulaminów oraz wewnętrznych aktów prawnych z zakresu działalności Biura,
  • opracowywanie projektów procedur określających tryb załatwiania spraw należących do kompetencji Biura,
  • prowadzenie zbioru zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy dotyczących spraw należących do kompetencji Biura,
  • organizowanie wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń dla pracowników Biura Prawnego,
  • kontakty z Biurem Administracyjno-Gospodarczym w sprawach administracyjnych,
  • przygotowywanie projektów opracowań, sprawozdań i analiz w zakresie działalności Biura, w tym dotyczących poprawy efektywności pracy oraz identyfikowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych,
  • dbanie o właściwą organizację pracy, w szczególności poprzez egzekwowanie ustaleń poczynionych w związku z realizacją zadań określonych w lit. f) powyżej,
  • realizowanie zadań związanych z wdrażaniem i utrzymywaniem Systemu Zarządzania Jakością,
  • prowadzenie wewnętrznego rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej załatwianych przez Biuro,
  • nadzór nad realizacją wniosków wymienionych w lit. i) powyżej oraz decyzji administracyjnych,
  • prowadzenie wykazu interpelacji i zapytań radnych Rady m.st. Warszawy, radnych Rad Dzielnic m.st. Warszawy oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,
  • prowadzenie rejestru umów zawieranych w imieniu m.st. Warszawy przez Dyrektora Biura Prawnego,
  • przygotowywanie projektów umów i porozumień zawieranych w imieniu m.st. Warszawy przez Dyrektora Biura Prawnego, w tym przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do zawierania umów w trybie przepisów o zamówieniach publicznych oraz nadzór nad ich realizacją,
  • koordynacja realizacji zamówień publicznych w zakresie działalności Biura;
  • współpraca z Biurem Informatyki w zakresie wdrożenia i sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych i baz danych wykorzystywanych lub potrzebnych w pracy Biura Prawnego oraz urządzeń technicznych potrzebnych i wykorzystywanych w bieżącej pracy,
  • prowadzenie biblioteki – ewidencji książek i czasopism oraz zbieranie i przygotowywanie zamówień książek i czasopism potrzebnych w bieżącej pracy Biura Prawnego;
 3. prowadzenie spraw związanych z budżetem m.st. Warszawy w zakresie działalności Biura;
 4. prowadzenie we współpracy z Biurem Kadr i Szkoleń spraw socjalno – kadrowych pracowników Biura:
  • prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy (ewidencja wyjść w godzinach służbowych, prowadzenie listy obecności),
  • sporządzanie planu urlopowego pracowników Biura,
  • ewidencja urlopów pracowników,
  • prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich,
  • współpraca w zakresie przekazywania pracownikom Biura dokumentów dotyczących pobieranych wynagrodzeń,
  • ewidencja pracy pracowników Biura w godzinach nadliczbowych,
  • kontakty z Biurem Kadr i Szkoleń dotyczące rekrutacji pracowników, w tym przygotowywanie projektów opisów stanowisk i ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska urzędnicze.
 
 
Wprowadził Neumann de Spallart Joanna (Biuro Prawne (OP)) 13-05-2008
Aktualizujący Płocińska Paulina (OP) (Biuro Prawne (OP)) 21-02-2018
Zatwierdzający Majchrzak Katarzyna (Biuro Prawne (OP)) 21-02-2018
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-02-2018
Liczba odwiedzin: 5834
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe