Kanał Wyżej
Wydział VII (OP-VII)


Adres
00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2

Telefon
Sekretariat: 22 443 15 00; Kancelaria: 22 443 15 26 (Wydziały Procesowe), 22 443 15 69, 22 443 15 72 (Wydziały Nieprocesowe)

Faks
22 443 15 74


Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
naczelnik Rafał Minc


Zakres działania wydziału biura
Do zadań Wydziału VII należy w szczególności wykonywanie obsługi prawnej, polegającej na sporządzaniu opinii prawnych i wydawaniu ekspertyz dotyczących umów, zarządzeń Prezydenta, uchwał Rady m.st. Warszawy oraz branie udziału w negocjacjach dotyczących spraw z zakresu:
 
gospodarki nieruchomościami, polityki lokalowej, prawa spółek, działalności gospodarczej i zezwoleń, drogownictwa i komunikacji, infrastruktury, rozwoju miasta oraz koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym m.st. Warszawy, polityki mobilności i transportu, inwestycji m.st. Warszawy, koordynowania polityki gospodarczej i innowacyjnej m.st. Warszawy, realizacji projektów gospodarczych i naukowych przy udziale partnerów prywatnych.
 
 
 
 
 
<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wydział VII (OP-VII)

Wersja standardowa