Kanał Wyżej
Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.) publikacji podlegają uchwały określające zasady wynagradzania członków organów spółek, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Prezydent m.st. Warszawy i w stosunku do których posiada uprawnienia takie jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.)
1. GGKO - Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.: ZarządRada Nadzorcza,
2. Metro Warszawskie sp. z o.o.: Zarząd, Zarząd 2020 (pdf), Zarząd 2020 (doc) Rada Nadzorcza,
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.: Zarząd, Zarząd 2020 (pdf), Zarząd 2020 (doc)Rada Nadzorcza,
4. Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji sp. z o.o.: Zarząd, Rada Nadzorcza,
5. Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe sp. z o.o.: Zarząd, Rada Nadzorcza,
6. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.: Zarząd, Rada Nadzorcza,
7. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.: Zarząd, Rada Nadzorcza,
8.  Miejskie Zakłady Autobusowe sp. z o.o.: Zarząd, Rada Nadzorcza,
9. Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” sp. z o.o.: Zarząd, Zarząd 2019 (pdf) , Zarząd 2019 (doc), Rada Nadzorcza,
10. SEDECO sp. z o.o.: Zarząd, Rada Nadzorcza,
11. Szybka Kolej Miejska sp. z o.o.: Zarząd, Rada Nadzorcza,
12. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o.: Zarząd, Zarząd 2019 (pdf), Zarząd 2019 (doc), Uzasadnienie 2019 (pdf)Uzasadnienie 2019 (doc), Zarząd 2020 (pdf), Zarząd 2020 (doc), Uzasadnienie 2020 (pdf), Uzasadnienie 2020 (doc)Rada Nadzorcza 
13. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o.o.: ZarządZarząd 2020 (pdf), Zarząd 2020 (doc)Uzasadnienie 2020 (pdf)Uzasadnienie 2020 (doc)Rada Nadzorcza, Uzasadnienie 2017 (pdf)
14. Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.: Zarząd, Rada Nadzorcza,
15.Warexpo sp. z o.o.: Zarząd, Rada Nadzorcza, uzasadnienie
16. Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o.: Zarząd, Rada Nadzorcza,
17. Szpital Solec sp. z o.o.: ZarządZarząd 2019 (pdf), Zarząd 2019 (doc)Zarząd 2020 (pdf),Zarząd 2020 (doc)Rada Nadzorcza, Rada Nadzorcza 2019 (pdf), Rada Nadzorcza 2019 (doc)
18. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego sp. z o.o.: Zarząd, Zarząd 2018 (pdf), Zarząd 2018 (doc), Rada Nadzorcza,
19. Szpital Grochowski im. Dr med. Rafała Masztaka sp. z o.o.: Zarząd, Zarząd 2021 (pdf), Zarząd 2021 (doc)Rada Nadzorcza,
20. Szpital Czerniakowski sp. z o.o.: Zarząd, Zarząd 2018 (pdf), Rada Nadzorcza,
21. Centrum Medyczne „Żelazna” sp.  z o.o.: Zarząd, Rada Nadzorcza,
22. Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o.: ZarządZarząd 2018 (pdf), Zarząd 2018 (doc)Rada Nadzorcza,
 <strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Ewidencje i rejestry
Wydziały
Ogłoszenia
Dokumenty
Pomoc publiczna
Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach
Biuro Ładu Korporacyjnego (ŁK)
Karty prywatyzacyjne

Wersja standardowa