Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ładu Korporacyjnego > Biuro Ładu Korporacyjnego (ŁK)

Biuro Ładu Korporacyjnego (ŁK)

  Drukuj
 
Adres
00-901 Warszawa
pl. Defilad 1, XVIII p.
Telefon
22 443 13 60, 22 443 13 70
Faks
22 443 13 62
Email
Sekretariat.BLK@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
dyrektor Łukasz Górnicki
tel.: 22 443 13 60, 22 443 13 70, faks: 22 443 13 62, e-mail: Sekretariat.BLK@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1814
zastępca dyrektora Paweł Sukiennik
tel.: 22 443 13 60, 22 443 13 70, faks: 22 443 13 62, e-mail: Sekretariat.BLK@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1810
zastępca dyrektora Mateusz Sławiński
tel.: 22 443 13 60, 22 443 13 70, faks: 22 443 13 62, e-mail: Sekretariat.BLK@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1813
Zakres działania wydziału biura
 1. prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem z zastrzeżeniem kompetencji przewidzianych dla innych biur i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy,
 2. realizacja zadań związanych z wykonywaniem funkcji organu założycielskiego przedsiębiorstw komunalnych,
 3. nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych, 
 4. wykonywanie czynności związanych z nabywaniem, umarzaniem oraz zbywaniem udziałów i akcji w nadzorowanych spółkach i spółdzielniach mieszkaniowych, 
 5. nadzór nad procesami restrukturyzacji, przekształceń organizacyjnych i kapitałowych spółek,
 6. realizacja procesów przekształceń własnościowych przedsiębiorstw komunalnych,
 7. opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących przekształcanych spółek i przedsiębiorstw komunalnych,
 8. dokonywanie oceny ekonomiczno-finansowej i organizacyjnej spółek i przedsiębiorstw komunalnych,
 9. nadzór merytoryczny nad realizacją umów ze spółkami, które przejęły do odpłatnego korzystania mienie zlikwidowanych przedsiębiorstw,
 10. prowadzenie spraw dotyczących spadków nabytych przez m.st. Warszawa, w tym związanych z długami spadkowymi, gdy w skład masy spadkowej wchodzą akcje i udziały w spółkach prawa handlowego,
 11. prowadzenie ewidencji nabytych w drodze spadku praw, o których mowa w pkt 10,
 12. współpraca z Biurem Polityki Zdrowotnej w sprawach dotyczących spółek, o których mowa w pkt 1, będących podmiotami leczniczymi.
Dodatkowe informacje

Zarządzenia i dokumenty związane z działalnością Biura:

 • Zarządzenie Nr 1424/2019 Prezydenta  m.st. Warszawy z dnia 5 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu miasta stołecznego Warszawy
 • Zarządzenie 1712/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia zasad sprawowania nadzoru nad spółkami prawa handlowego, w których m.st. Warszawa posiada udziały lub akcje
 • Zarządzenie Nr 1811/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie informacji przekazywanych przez osoby powoływane do rad nadzorczych spółek z udziałem m.st. Warszawy
 • Zarządzenie Nr 851/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie informacji przekazywanych przez osoby powoływane na członków zarządów i likwidatorów spółek z udziałem m.st. Warszawy
 
 
Wprowadził Lipiński Sebastian (ŁK) (Biuro Ładu Korporacyjnego (ŁK)) 10-05-2007
Aktualizujący Lipiński Sebastian (ŁK) (Biuro Ładu Korporacyjnego (ŁK)) 09-11-2020
Zatwierdzający Sukiennik Paweł (ŁK) (Biuro Ładu Korporacyjnego (ŁK)) 09-11-2020
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-11-2020
Liczba odwiedzin: 86980
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe