Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ładu Korporacyjnego > Biuro Ładu Korporacyjnego (ŁK)

Biuro Ładu Korporacyjnego (ŁK)

  Drukuj
 
Adres
00-901 Warszawa
pl. Defilad 1, XVIII p.
Telefon
22 443 13 60, 22 443 13 70
Faks
22 443 13 62
Email
Sekretariat.BLK@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
dyrektor Łukasz Górnicki
tel.: 22 443 13 60, 22 443 13 70, faks: 22 443 13 62, e-mail: Sekretariat.BLK@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1814
zastępca dyrektora Jacek Drozd
tel.: 22 443 13 60, faks: 22 443 13 62, e-mail: Sekretariat.BLK@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1814
zastępca dyrektora Paweł Sukiennik
tel.: 22 443 13 60, 22 443 13 70, faks: 22 443 13 62, e-mail: Sekretariat.BLK@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1810
zastępca dyrektora Mateusz Sławiński
tel.: 22 443 13 60, 22 443 13 70, faks: 22 443 13 62, e-mail: Sekretariat.BLK@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1813
Zakres działania wydziału biura
 1. wykonywanie uprawnień, wynikających z praw majątkowych m.st. Warszawy, w zakresie praw z należących do m.st. Warszawy akcji i udziałów w spółkach, łącznie z wynikającymi z nich uprawnieniami osobistymi oraz uprawnieniami organu założycielskiego, z zastrzeżeniem kompetencji przewidzianych dla innych biur i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy;
 2. nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych;
 3. wykonywanie uprawnień do wprowadzania przedstawicieli m.st. Warszawy do rad nadzorczych towarzystw budownictwa społecznego; 
 4. wykonywanie czynności związanych z nabywaniem, umarzaniem oraz zbywaniem akcji i udziałów w spółkach i spółdzielniach mieszkaniowych; 
 5. nadzór nad procesami restrukturyzacji, przekształceń organizacyjnych i kapitałowych spółek;
 6. nadzór nad procesami przekształceń własnościowych przedsiębiorstw komunalnych;
 7. opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących przekształcanych spółek;
 8. dokonywanie analizy i oceny działalności spółek, w tym ich sytuacji ekonomiczno-finansowej, majątkowej i rynkowej;
 9. nadzór merytoryczny nad realizacją umów ze spółkami, które przejęły do odpłatnego korzystania mienie zlikwidowanych przedsiębiorstw komunalnych;
 10. prowadzenie spraw dotyczących spadków nabytych przez m.st. Warszawa, w tym związanych z długami spadkowymi, gdy w skład masy spadkowej wchodzą akcje i udziały w spółkach handlowych;
 11. prowadzenie ewidencji nabytych w drodze spadku praw, o których mowa w pkt 10.
Dodatkowe informacje

Zarządzenia i dokumenty związane z działalnością Biura:

 • Zarządzenie 1321/2020 Prezydenta  m.st. Warszawy z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Ładu Korporacyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
 • Zarządzenie 1617/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Ładu Korporacyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
 • Zarządzenie 1712/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia zasad sprawowania nadzoru nad spółkami prawa handlowego, w których m.st. Warszawa posiada udziały lub akcje
 • Zarządzenie Nr 1811/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie informacji przekazywanych przez osoby powoływane do rad nadzorczych spółek z udziałem m.st. Warszawy
 • Zarządzenie Nr 808/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 27 maja 2021 r. w sprawie informacji przekazywanych przez osoby powoływane na członków zarządów i likwidatorów spółek z udziałem m.st. Warszawy
 
 
Wprowadził Lipiński Sebastian (ŁK) (Biuro Ładu Korporacyjnego (ŁK)) 10-05-2007
Aktualizujący Lipiński Sebastian (ŁK) (Biuro Ładu Korporacyjnego (ŁK)) 06-07-2022
Zatwierdzający Sławiński Mateusz (ŁK) (Biuro Ładu Korporacyjnego (ŁK)) 06-07-2022
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-07-2022
Liczba odwiedzin: 104137

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe