Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ładu Korporacyjnego > Wydziały > Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Nadzoru Właścicielskiego

Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Nadzoru Właścicielskiego

  Drukuj
 

Wydział Spółek I
Do zakresu działania Wydziału Spółek I należy w szczególności: wykonywanie uprawnień, wynikających z praw majątkowych m.st. Warszawy, w zakresie praw z należących do m.st. Warszawy akcji i udziałów w spółkach, łącznie z wynikającymi z nich uprawnieniami ... [zobacz więcej]
Wydział Spółek III
Do zakresu działania Wydziału Spółek III należy w szczególności: wykonywanie uprawnień, wynikających z praw majątkowych m.st. Warszawy, w zakresie praw z należących do m.st. Warszawy akcji i udziałów w spółkach, łącznie z wynikającymi z nich ... [zobacz więcej]
Wydział Spółek IV
Do zakresu działania Wydziału Spółek IV należy w szczególności: wykonywanie uprawnień, wynikających z praw majątkowych m.st. Warszawy, w zakresie praw z należących do m.st. Warszawy akcji i udziałów w spółkach, łącznie z wynikającymi z nich ... [zobacz więcej]
Wydział Organizacji i Wsparcia
Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Wsparcia należy w szczególności: prowadzenie spraw dotyczących spadków nabytych przez m.st. Warszawa, w tym związanych z długami spadkowymi, gdy w skład masy spadkowej wchodzą akcje i udziały w spółkach handlowych; prowadzenie ... [zobacz więcej]
Wydział Analiz i Kontrolingu Strategicznego
Do zakresu działania Wydziału Analiz i Kontrolingu Strategicznego należy w szczególności: wykonywanie uprawnień, wynikających z praw majątkowych m.st. Warszawy, w zakresie praw z należących do m.st. Warszawy akcji i udziałów w spółkach, łącznie z wynikającymi z ... [zobacz więcej]
Wydział Spółek II
Do zakresu działania Wydziału Spółek II należy w szczególności: wykonywanie uprawnień, wynikających z praw majątkowych m.st. Warszawy, w zakresie praw z należących do m.st. Warszawy akcji i udziałów w spółkach, łącznie z wynikającymi z nich ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe