Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ładu Korporacyjnego > Wydziały > Wydział Analiz i Kontrolingu Strategicznego > Wydział Analiz i Kontrolingu Strategicznego

Wydział Analiz i Kontrolingu Strategicznego

  Drukuj
 
Adres

00-901 Warszawa
pl. Defilad 1
Telefon
22 443 13 60
Faks
22 443 13 62
Email
Sekretariat.BLK@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Analiz i Kontrolingu Strategicznego należy w szczególności:

 1. wykonywanie uprawnień, wynikających z praw majątkowych m.st. Warszawy, w zakresie praw z należących do m.st. Warszawy akcji i udziałów w spółkach, łącznie z wynikającymi z nich uprawnieniami osobistymi oraz uprawnieniami organu założycielskiego, z zastrzeżeniem kompetencji przewidzianych dla innych biur i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, w tym:
  a) analiza wniosków kierowanych przez zarządy i rady nadzorcze spółek do zgromadzeń wspólników (walnych zgromadzeń),
  b) analiza dokumentów przedłożonych przez spółki na zwyczajne zgromadzenia wspólników (zwyczajne walne zgromadzenia);
 2. dokonywanie analizy działalności spółek, w tym ich sytuacjiekonomiczno-finansowej, majątkowej i rynkowej;
 3. analiza ekonomiczno-finansowa działalności spółek, gromadzenie danych, a także przygotowywanie okresowych i doraźnych zestawień oraz sprawozdań dotyczących wyników działalności tych podmiotów, w tym:
  a) prowadzenie bazy danych ekonomiczno-finansowych i wskaźników finansowych spółek,
  b) analiza ekonomiczno-finansowa działalności spółek,
  c) gromadzenie i ocena miesięcznych wyników ekonomiczno-finansowych spółek, przekazywanych przez Wydziały,
  d) informowanie Dyrektora o wnioskach dotyczących funkcjonowania spółek, w tym o zagrożeniach w ich działalności na podstawie przeprowadzanych analiz,
  e) wnioskowanie o przeprowadzenie czynności kontrolnych przez radę nadzorczą lub przez biuro właściwe do spraw kontroli,
  f) udział w ocenie projektów inwestycyjnych planowanych przez spółki;
 4. przygotowywanie projektów dokumentów w celu wyłonienia wykonawców analiz spółek;
 5. udział w komisjach powoływanych do oceny złożonych ofert na wykonanie analiz i odbioru analiz spółek.
 
 
Wprowadził Lipiński Sebastian (ŁK) (Biuro Ładu Korporacyjnego (ŁK)) 03-02-2021
Aktualizujący Lipiński Sebastian (ŁK) (Biuro Ładu Korporacyjnego (ŁK)) 04-02-2021
Zatwierdzający Sukiennik Paweł (ŁK) (Biuro Ładu Korporacyjnego (ŁK)) 05-02-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-02-2021
Liczba odwiedzin: 116
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe