Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ogłoszenia

Katalog wyżej: Biuro Ładu Korporacyjnego

Lista artykułów:


Ogłoszenia i informacje

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki MPT
Prezydent m.st. Warszawy zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-06-2016
Informacja Prezydenta m.st. Warszawy dotycząca procesu nieodpłatnego udostępniania akcji uprawnionym pracownikom Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. („SPEC S.A.” lub „Spółka”) i ich spadkobiercom.
Data publikacji: 08-06-2015
Zaproszenie do negocjacji w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą: Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"
Prezydent m.st. Warszawy zaprasza do negocjacji w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą: Miejski Kombinat Budowlany "Zachód" z siedzibą w Warszawie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-06-2014
Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
Prezydent m.st. Warszawy zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-03-2013
Ogłoszenie o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. na rzecz uprawnionych pracowników i ich spadkobierców
Ogłoszenie o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. na rzecz uprawnionych pracowników i ich spadkobierców ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-05-2012
Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki: Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Warszawie
Prezydent m.st. Warszawy zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki: Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Warszawie. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-02-2011
Informacja w sprawie zbycia udziałów m.st. Warszawy w Spółce pod firmą: Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o.o.
Biuro Nadzoru Właścicielskiego Urzędu m.st. Warszawy informuje, że w dniu 7 września 2009 r. przekazane zostało do Spółki Kupieckie Domy Towarowe sp. z o.o. zaproszenie Prezydenta m.st. Warszawy, skierowane do Wspólników oraz Spółki, do składania ofert na nabycie 4 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-07-2011


Wersja standardowa