Kanał Wyżej
Ogłoszenia i informacje

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki MPT
Data ostatniej modyfikacji
2016-06-30
Informacja Prezydenta m.st. Warszawy dotycząca procesu nieodpłatnego udostępniania akcji uprawnionym pracownikom Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. („SPEC S.A.” lub „Spółka”) i ich spadkobiercom.
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-08
Zaproszenie do negocjacji w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą: Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"
Data ostatniej modyfikacji
2014-06-03
Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
Data ostatniej modyfikacji
2013-03-11
Ogłoszenie o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. na rzecz uprawnionych pracowników i ich spadkobierców
Data ostatniej modyfikacji
2012-05-04
Informacja w sprawie zbycia udziałów m.st. Warszawy w Spółce pod firmą: Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o.o.
Data ostatniej modyfikacji
2011-07-08
Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki: Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2011-02-14<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje

Wersja standardowa