Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Marketingu Miasta > Wydziały > Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Marketingu Miasta

Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Marketingu Miasta

  Drukuj
 

Wydział Marketingu (MM-MT)
Do zakresu działania Wydziału Marketingu należy w szczególności: prowadzenie działań marketingowych tworzących pozytywny wizerunek m.st. Warszawy; współpraca z biurami i urzędami dzielnic w zakresie działań promocyjnych; planowanie, zamawianie oraz dystrybucja materiałów ... [zobacz więcej]
Wydział Projektów Internetowych (MM-PI)
Do zakresu działania Wydziału Projektów Internetowych należy w szczególności: współpraca z Wydziałem Projektowania Graficznego w zakresie nadzoru nad spójnym wizerunkiem m.st. Warszawy na stronach internetowych Urzędu; nadzorowanie  przestrzegania zapisów Księgi Identyfikacji ... [zobacz więcej]
Wydział Organizacyjno-Finansowy (MM-OF)
Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Finansowego, należy w szczególności: prowadzenie obsługi kancelaryjnej i sekretarskiej Biura; prowadzenie we współpracy z biurem właściwym do spraw kadr i szkoleń, spraw kadrowych pracowników Biura oraz spraw dotyczących naborów ... [zobacz więcej]
Wydział Prasowy (MM-PR)
utrzymywanie kontaktów z mediami; informowanie o działaniach Prezydenta m.st. Warszawy i Urzędu poprzez Rzeczników Prasowych. Wydział Prasowy realizuje  swoje zadania w szczególności poprzez: prowadzenie działań informacyjnych Prezydenta; wspieranie działań informacyjnych dla ... [zobacz więcej]
Wydział Projektów Miejskich (MM-PMI)
Do zakresu działania Wydziału Projektów Miejskich należy w szczególności: organizowanie i współorganizowanie imprez, w tym imprez masowych i wydarzeń, budujących/tworzących pozytywny wizerunek/markę m.st. Warszawy; organizowanie imprez cyklicznych i międzynarodowych o charakterze ... [zobacz więcej]
Wydział Projektowania Graficznego (MM-PG)
Do zakresu działania Wydziału Projektowania Graficznego należy w szczególności: współpraca z biurami i urzędami dzielnic w zakresie projektowania graficznego; nadzorowanie  spójnego wizerunku m.st. Warszawy; przygotowywanie i zamawianie materiałów graficznych dla kampanii informacyjnych ... [zobacz więcej]
Wydział Zarządzania Marką Warszawa (MM-ZM)
Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Marką należy w szczególności: budowanie marki Warszawa; opracowanie strategii marki Warszawa i nadzór nad jej realizowaniem; współpraca z biurami, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie tworzenia polityki promocyjnej ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (MM-RP)
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy Radców Prawnych należy obsługa prawna Biura, a w szczególności: udzielanie porad, wyjaśnień, konsultacji prawnych i wydawanie opinii prawnych na potrzeby Biura; opiniowanie w zakresie formalno-prawnej zgodności z prawem projektów ... [zobacz więcej]
Wydział Komunikacji w Mediach Społecznościowych (MM-MS)
Do zakresu działania Wydziału Komunikacji w Mediach Społecznościowych należy w szczególności: prowadzenie profilu Prezydenta oraz prowadzenie i koordynacja innych profili m.st. Warszawy w serwisach społecznościowych; koordynowanie i nadzorowanie profili jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy i ... [zobacz więcej]
Zespół Promocji Warszawskiej Wisły
Do zakresu działania Zespołu Promocji Warszawskiej Wisły należy: organizowanie i koordynowanie wydarzeń, kampanii i projektów animujących przestrzeń publiczną nad Wisłą; prowadzenie i koordynowanie działań promocyjnych w przestrzeni publicznej nad Wisłą; ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe