Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Marketingu Miasta > Wydziały > Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Marketingu Miasta

Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Marketingu Miasta

  Drukuj
 

Wydział Kontaktów Zagranicznych (MM-KZ)
Do zakresu działania Wydziału Kontaktów Zagranicznych, należy w szczególności: koordynowanie współpracy zagranicznej m.st. Warszawy; inicjowanie współpracy m.st. Warszawy z miastami partnerskimi oraz z urzędami innych miast zagranicznych; przygotowywanie projektów umów o ... [zobacz więcej]
Wydział Marketingu (MM-MT)
Do zakresu działania Wydziału Marketingu należy w szczególności: prowadzenie działań marketingowych mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku m.st. Warszawy; współpraca z biurami i urzędami dzielnic w zakresie działań promocyjnych; planowanie, zamawianie oraz dystrybucja ... [zobacz więcej]
Wydział Nowych Mediów (MM-NM)
Do zakresu działania Wydziału Nowych Mediów należy w szczególności: prowadzenie i koordynacja oficjalnych profili m.st. Warszawy w mediach społecznościowych zgodnie z polityką informacyjną m.st. Warszawy; nadzór nad spójnym wizerunkiem m.st. Warszawy na stronach internetowych ... [zobacz więcej]
Wydział Organizacyjno-Finansowy (MM-OF)
Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Finansowego, należy w szczególności: współpraca z biurami w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Biura, w tym: z Biurem Kadr i Szkoleń w zakresie szkoleń pracowników Biura, z Biurem Informatyki i Przetwarzania Informacji oraz z Miejskim Centrum ... [zobacz więcej]
Wydział Prasowy (MM-PR)
utrzymywanie kontaktów z mediami; informowanie o działaniach Prezydenta m.st. Warszawy i Urzędu poprzez Rzeczników Prasowych. Wydział Prasowy realizuje  swoje zadania w szczególności poprzez: prowadzenie działań informacyjnych Prezydenta; wspieranie działań informacyjnych dla ... [zobacz więcej]
Wydział Projektów Miejskich (MM-PMI)
Do zakresu działania Wydziału Projektów Miejskich należy w szczególności: organizacja i współorganizacja imprez, w tym imprez masowych i wydarzeń, jako elementów wizerunkowych m.st. Warszawy; organizacja imprez cyklicznych i międzynarodowych o charakterze wizerunkowym; pozyskiwanie ... [zobacz więcej]
Wydział Projektowania Graficznego
Do zakresu działania Wydziału Projektowania Graficznego należy w szczególności: współpraca z biurami i urzędami dzielnic w zakresie projektowania graficznego; nadzór nad spójnym wizerunkiem m.st. Warszawy; przygotowywanie materiałów graficznych dla kampanii informacyjnych i promocyjnych; ... [zobacz więcej]
Wydział Zarządzania Marką (MM-ZM)
Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Marką należy w szczególności: prowadzenie działań mających na celu budowanie Marki Warszawa; koordynacja i monitoring realizacji wytycznych dotyczących budowania Marki Warszawa, w tym identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy; koordynacja spraw ... [zobacz więcej]
Wydział Badań i Analiz (MM-BA)
Do zakresu działania Wydziału Badań i Analiz należy w szczególności: koordynacja oraz nadzór nad badaniami społecznymi oraz marketingowymi przeprowadzanymi lub zamawianymi przez Urząd; przygotowywanie i przeprowadzanie badań społecznych oraz marketingowych wspomagających ... [zobacz więcej]
Zespół Projektów Międzynarodowych (MM-PM)
Do zakresu działania Zespołu Projektów Międzynarodowych należy w szczególności: kreowanie i koordynowanie wdrażania i realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Warszawy, oraz inicjowanie i współrealizacja wpisujących się w nie projektów ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (MM-RP)
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy Radców Prawnych należy obsługa prawna Biura, a w szczególności: udzielanie porad, wyjaśnień, konsultacji prawnych i wydawanie opinii prawnych na potrzeby Biura; opiniowanie w zakresie formalno-prawnej zgodności z prawem projektów ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe