Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Marketingu Miasta > Wydziały > Zespół Projektów Międzynarodowych (MM-PM) > Zespół Projektów Międzynarodowych (MM-PM)

Zespół Projektów Międzynarodowych (MM-PM)

  Drukuj
 
Adres
00-094 Warszawa
ul. Wierzbowa 9
Telefon
22 443 10 68
22 443 10 69
Faks
22 443 00 32
Email
sekretariat.bmm@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
kierownik Miłosz Gos
tel.: 22 443 10 68, kom.: 510 206 172, faks: 22 443 00 32, e-mail: sekretariat.bmm@um.warszawa.pl
ul. Wierzbowa 9, p. 159
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu Projektów Międzynarodowych należy w szczególności:

 1. kreowanie i koordynowanie wdrażania i realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Warszawy, oraz inicjowanie i współrealizacja wpisujących się w nie projektów międzynarodowych, w tym szczególnie w zakresie realizacji przez samorządy inicjatywy Partnerstwa Wschodniego UE;
 2. prowadzenie i koordynowanie współpracy z organizacjami międzynarodowymi o najważniejszym znaczeniu dla realizacji priorytetów współpracy zagranicznej i międzynarodowego prestiżu Warszawy, w tym takich organizacji jak Eurocities, Sieć Metropolii Bałtyckich BaltMet, czy inicjatyw EU Capital Cities summit oraz European Metropolitan Areas;
 3. organizowanie konferencji międzynarodowych oraz szkoleń i wymian stażowych;
 4. prowadzenie spraw związanych z udziałem m.st. Warszawy w pracach Komisji Integracji Europejskiej Związku Miast Polskich oraz Komisji ds. Europejskich Unii Metropolii Polskich;
 5. przygotowywanie dla przedstawicieli m.st. Warszawy przemówień, wystąpień i prezentacji na konferencje międzynarodowe w zakresie prac Zespołu;
 6. gromadzenie, analiza i udostępnianie komórkom organizacyjnym Urzędu, jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy i organizacjom pozarządowym informacji o projektach międzynarodowych;
 7. współpraca z instytucjami europejskimi, organami administracji państwowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego w celu zapewnienia realizatorom projektów międzynarodowych pomocy merytorycznej;
 8. inicjowanie współpracy z miastami partnerskimi i współdziałanie koordynacyjne przy realizacji tej współpracy;
 9. utrzymywanie kontaktów z miastami Polski i Europy odnośnie współpracy i integracji europejskiej oraz pozyskiwania środków z funduszy pomocowych na projekty międzynarodowe, realizowane przy dofinansowaniu z funduszy pomocowych;
 10. przygotowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich dla projektów międzynarodowych;
 11. realizacja zadań beneficjenta funduszy europejskich dla projektów, o których mowa w pkt 10, po uzyskaniu dofinansowania ze środków funduszy europejskich;
 12. przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie priorytetów i kierunków współpracy zagranicznej m.st. Warszawy.
 
 
Wprowadził Łukasz Czupryński 23-05-2007
Aktualizujący Czubak Emma (Biuro Marketingu Miasta (MM)) 14-02-2018
Zatwierdzający Jaros Jolanta (Biuro Marketingu Miasta (MM)) 14-02-2018
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-02-2018
Liczba odwiedzin: 8225
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe