Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Marketingu Miasta > Wydziały > Wydział Organizacyjno-Finansowy (MM-OF) > Wydział Organizacyjno-Finansowy (MM-OF)

Wydział Organizacyjno-Finansowy (MM-OF)

  Drukuj
 
Adres
00-094 Warszawa
ul. Wierzbowa 9
pok. 150
Telefon
22 443 33 176
Faks
22 443 00 32
Email
sekretariat.bmm@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
naczelnik Marzena Leśniewska
tel.: 22 44 33 176, faks: 22 44 33 402, e-mail: sekretariat.bmm@um.warszawa.pl
ul. Wierzbowa 9, p. 150
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Finansowego, należy w szczególności:

 1. współpraca z biurami w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Biura, w tym:
  • z Biurem Kadr i Szkoleń w zakresie szkoleń pracowników Biura,
  • z Biurem Informatyki i Przetwarzania Informacji oraz z Miejskim Centrum Sieci i Danych w zakresie realizacji zadań Biura,
  • z Biurem Organizacji Urzędu oraz z Biurem Administracyjnym w zakresie zapewnienia prawidłowych warunków pracy i materiałów biurowych dla pracowników oraz w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych;
 2. aktualizacja danych z zakresu działania Biura dostępnych za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy;
 3. powiadamianie pracowników Biura o zmianach w prawie;
 4. obsługa kancelaryjno-organizacyjna Dyrektora i jego zastępców;
 5. obsługa kancelaryjna Biura, w tym:
  • nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów,
  • zaopatrywanie pracowników w niezbędny sprzęt i materiały biurowe,
  • obsługa interesantów;
 6. przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań;
 7. koordynacja odpowiedzi na zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej, w zakresie działania Biura;
 8. koordynacja, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Biura, zadań związanych z Systemem Zarządzania Jakością;
 9. wsparcie organizacyjno-techniczne posiedzeń oraz prowadzenie korespondencji zespołu do spraw  opiniowania wniosków o udostępnienie na preferencyjnych warunkach pomieszczeń Pałacu Kultury i Nauki;
 10. wsparcie działań koordynatora ds. ryzyka w zakresie:
  • rejestrowania ryzyka i jego dokumentowania na podstawie zebranej dokumentacji z wewnętrznych komórek organizacyjnych Biura,
  • przepływu informacji o realizacji celów i zadań potrzebnych do identyfikacji ryzyka i jego pomiaru pomiędzy wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura;
 11. koordynowanie prac związanych z przygotowaniem sprawozdań z realizacji zadań Biura;
 12. przygotowywanie analiz i innych opracowań z zakresu spraw pracowniczych, przestrzegania dyscypliny pracy i w zakresie szkoleń pracowników;
 13. prowadzenie spraw związanych z budżetem m.st. Warszawy w zakresie działalności Biura, w tym:
  • przygotowywanie założeń stanowiących podstawę projektowania budżetu m.st. Warszawy w części dotyczącej Biura,
  • przygotowywanie projektu budżetu m.st. Warszawy w zakresie działalności Biura,
  • nadzór nad realizacją i rozliczanie budżetu m.st. Warszawy w zakresie działalności Biura,
  • wnioskowanie o wprowadzenie zmian w budżecie m.st. Warszawy w części dotyczącej Biura,
  • przygotowywanie okresowych sprawozdań dotyczących wykorzystania środków finansowych przez Biuro;
 14. obsługa finansowa zadań realizowanych bezpośrednio przez Biuro;
  przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań;
 15. prowadzenie księgi rejestrowej Stołecznej Estrady;
 16. opiniowanie regulaminu organizacyjnego, statutu Stołecznej Estrady w zakresie działania Wydziału;
 17. nadzorowanie działalności Stołecznej Estrady w zakresie finansowym,  w tym:
  • weryfikowanie okresowych sprawozdań z zobowiązań i należności;
  • weryfikowanie pod względem formalno-rachunkowym rocznych sprawozdań finansowych;
 18. analizowanie, weryfikowanie i opiniowanie projektów planów, planów finansowych;
 19. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad Stołecznym Biurem Turystyki w zakresie finansowym.
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-10-2012
Aktualizujący Czubak Emma (Biuro Marketingu Miasta (MM)) 03-01-2019
Zatwierdzający Leśniewska Marzena (Biuro Marketingu Miasta (MM)) 03-01-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-01-2019
Liczba odwiedzin: 3391
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe