Kanał Wyżej
Biuro Marketingu Miasta (MM)


Adres
00-095 Warszawa
ul. Senatorska 36


Telefon
22 443 00 30
22 443 00 31

Faks
22 443 00 32

Email
sekretariat.bmm@um.warszawa.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00

Kierownictwo
p.o. dyrektora Katarzyna Sokołowska
zastępca dyrektora Radosław Kasyk
zastępca dyrektora Kamil Dąbrowa
rzeczniczka prasowa Monika Beuth-Lutyk


Zakres działania wydziału biura
I. Do zakresu działania Biura Marketingu Miasta należy w szczególności:
realizacja polityki informacyjnej Prezydenta, w tym:
a) prowadzenie działań informacyjnych Prezydenta,
b) koordynowanie wewnętrznych i zewnętrznych działań informacyjnych prowadzonych przez biura oraz dzielnice,
c) monitoring mediów i prowadzenie dokumentacji prasowej,
d) utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami,
e) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla dziennikarzy; prowadzenie dokumentacji wizualnej wydarzeń organizowanych przez m.st. Warszawę; wspieranie i koordynowanie działań informacyjnych dla mieszkańców m.st. Warszawy prowadzonych przez biura i dzielnice; wspieranie realizacji zadań Rzecznika prasowego; budowanie marki Warszawa; koordynacja spraw związanych z użytkowaniem herbu i barw m.st. Warszawy; realizacja polityki promocyjnej m.st. Warszawy; koordynacja i nadzór nad wykonywaniem przez dzielnice zadań z zakresu promocji dzielnic, w celu zapewnienia spójnej polityki promocyjnej m.st. Warszawy; opracowanie i prowadzenie serwisu internetowego m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl oraz nadzór i koordynacja nad stronami internetowymi oraz profilami w serwisach społecznościowych, prowadzonymi przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy i osoby prawne m.st. Warszawy; prowadzenie spraw dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań Biura; organizacja i współorganizacja imprez cyklicznych i międzynarodowych oraz innych wydarzeń, jako elementów wizerunkowych m.st. Warszawy;

II. Przy Pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad działalnością:
jednostki budżetowej – Stołeczne Biuro Turystyki.
III. W strukturze organizacyjnej Biura działa Rzecznik prasowy oraz zastępcy Rzecznika prasowego, do zadań których należy w szczególności:

reprezentowanie Urzędu w kontaktach ze środkami masowego przekazu; analizowanie materiałów prasowych, przygotowywanie strategii informacyjnej i koordynowanie polityki informacyjnej Prezydenta; kierowanie działalnością informacyjną w sytuacji kryzysowej.
Rzecznik prasowy oraz zastępcy Rzecznika prasowego wykonują zadania przy pomocy Wydziału Prasowego.


 
 Dodatkowe informacje
Wewnętrzny regulamin organizacyjny Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy
Schemat organizacyjny biura
Wniosek o udostępnienie na preferencyjnych warunkach pomieszczeń PKiN


Odnośniki
W Biurze Marketingu Miasta działają:
Wydział Marketingu - MM-MT

Wydział Komunikacji w Mediach Społecznościowych - MM-MS

Wydział Organizacyjno-Finansowy - MM-OF
Wydział Prasowy - MM-PR
Wydział Projektów Internetowych - MM-PI
Wydział Projektów Miejskich - MM-PMI

Wydział Projektowania Graficznego - MM-PG 
Wydział Zarządzania Marką Warszawa- MM-ZM 
Zespół Promocji Warszawskiej Wisły - MM- WI

Samodzielnie Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych - MM-RP

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Dokumenty
Biuro Marketingu Miasta (MM)

Wersja standardowa