Kanał Wyżej
Biuro Marketingu Miasta (MM)


Adres
00-095 Warszawa
ul. Senatorska 36


Telefon
22 443 00 30
22 443 00 31

Faks
22 443 00 32

Email
sekretariat.bmm@um.warszawa.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00

Kierownictwo
p.o. dyrektora Konrad Niklewicz
zastępca dyrektora Karolina Gałecka
zastępca dyrektora Kamil Dąbrowa


Zakres działania wydziału biura
I. Do zakresu działania Biura Marketingu Miasta należy w szczególności:
koordynacja i nadzór nad badaniami realizowanymi lub zamawianymi przez Urząd; przygotowywanie i realizacja badań wspomagających realizację zadań m.st. Warszawy; sporządzanie analiz społecznych dotyczących m.st. Warszawy oraz koordynacja analiz społecznych zamawianych przez biura; realizacja polityki informacyjnej Prezydenta, w tym:
a) prowadzenie działań informacyjnych Prezydenta,
b) koordynowanie wewnętrznych i zewnętrznych działań informacyjnych prowadzonych przez biura oraz dzielnice,
c) monitoring mediów i prowadzenie dokumentacji prasowej,
d) utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami,
e) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla dziennikarzy; prowadzenie dokumentacji wizualnej wydarzeń organizowanych przez m.st. Warszawę; wspieranie i koordynowanie działań informacyjnych dla mieszkańców m.st. Warszawy prowadzonych przez biura i dzielnice; wspieranie realizacji zadań Rzecznika prasowego; budowanie marki Warszawa; koordynacja spraw związanych z użytkowaniem herbu i barw m.st. Warszawy; realizacja polityki promocyjnej m.st. Warszawy; koordynacja i nadzór nad wykonywaniem przez dzielnice zadań z zakresu promocji dzielnic, w celu zapewnienia spójnej polityki promocyjnej m.st. Warszawy; opracowanie i prowadzenie serwisu internetowego m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl oraz nadzór i koordynacja nad stronami internetowymi oraz profilami w serwisach społecznościowych, prowadzonymi przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy i osoby prawne m.st. Warszawy; prowadzenie spraw dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań Biura; organizacja i współorganizacja imprez cyklicznych i międzynarodowych oraz innych wydarzeń, jako elementów wizerunkowych m.st. Warszawy;

II. Przy Pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad działalnością:
jednostki budżetowej – Stołeczne Biuro Turystyki.
III. W strukturze organizacyjnej Biura działa Rzecznik prasowy oraz zastępcy Rzecznika prasowego, do zadań których należy w szczególności:

reprezentowanie Urzędu w kontaktach ze środkami masowego przekazu; analizowanie materiałów prasowych, przygotowywanie strategii informacyjnej i koordynowanie polityki informacyjnej Prezydenta; kierowanie działalnością informacyjną w sytuacji kryzysowej.
Rzecznik prasowy oraz zastępcy Rzecznika prasowego wykonują zadania przy pomocy Wydziału Prasowego.


 
 Dodatkowe informacje
Wewnętrzny regulamin organizacyjny Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy
Schemat organizacyjny biura
Wniosek o udostępnienie na preferencyjnych warunkach pomieszczeń PKiN


Odnośniki
W Biurze Marketingu Miasta działają:
Wydział Badań i Analiz - MM-BA

Wydział Marketingu - MM-MT

Wydział Komunikacji w Mediach Społecznościowych - MM-MS

Wydział Organizacyjno-Finansowy - MM-OF
Wydział Prasowy - MM-PR
Wydział Projektów Internetowych - MM-PI
Wydział Projektów Miejskich - MM-PMI

Wydział Projektowania Graficznego - MM-PG 
Wydział Zarządzania Marką Warszawa- MM-ZM 
Zespół Promocji Warszawskiej Wisły - MM- WI

Samodzielnie Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych - MM-RP

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Dokumenty
Biuro Marketingu Miasta (MM)

Wersja standardowa