Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków > Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

  Drukuj
 
Adres
00-373 Warszawa
ul. Nowy Świat 18/20
Telefon
kancelaria 22 443 36 77/79, sekretariat 22 443 36 40/41
Faks
22 443 36 42
Email
sekretariat.bskz@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Michał Krasucki
tel.: 22 443 36 40; 22 443 36 41, faks: 22 443 36 42; 22 443 36 76, e-mail: sekretariat.bskz@um.warszawa.pl
ul. Nowy Świat 18/20, p. 114
zastępca dyrektora Sylwia Brzezińska
tel.: 22 443 36 40; 22 443 36 41, faks: 22 443 36 42; 22 443 36 76, e-mail: sekretariat.bskz@um.warszawa.pl
ul. Nowy Świat 18/20, p. 115
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu zadań Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków należy w szczególności:

 1. zapewnienie warunków popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytkach, stanowiących własność m.st. Warszawy, ich znaczeniu dla historii i kultury;
 2. współpraca ze społecznymi opiekunami zabytków oraz szkołami;
 3. współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi oraz instytucjami ochrony dóbr kultury, w tym działającymi w obszarze ochrony środowiska kulturalnego i przyrodniczego;
 4. opiniowanie projektów i programów opracowywanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu;
 5. przygotowywanie specjalistycznych opinii w zakresie ochrony zabytków w trakcie postępowań administracyjnych prowadzonych przez inne komórki organizacyjne Urzędu;
 6. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie;
 7. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków i na jej podstawie podejmowanie działań ochronnych;
 8. udział w opracowywaniu planów i programów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
 9. prowadzenie spraw związanych z wpisem Starego Miasta w Warszawie na Listę Światowego Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego UNESCO;
 10. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem parków kulturowych;
 11. ustalanie zakresu prac konserwatorskich przy zabytkach będących własnością m.st. Warszawy oraz zapobieganie zagrożeniom tych zabytków;
 12. przygotowywanie dokumentacji i nadzorowanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach stanowiących własność m.st. Warszawy;
 13. prowadzenie całości spraw związanych z realizacją uchwał Rady m.st. Warszawy dotyczących udzielania dotacji na remonty obiektów zabytkowych;
 14. umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub napisów;
 15. monitorowanie stanu zachowania zabytków;
 16. prowadzenie listy dóbr kultury współczesnej oraz spraw z nią związanych;
 17. prowadzenie spraw i projektów związanych z lokalizacją pomników;
 18. przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w zakresie opieki nad zabytkami;
 19. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy;
 20. prowadzanie badań i dokumentacji zabytków;
 21. nadzór nad parkami kulturowymi.
Odnośniki

Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków:

 
 
Wprowadził Łukasz Czupryński 30-08-2007
Aktualizujący Warniewska Monika (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ)) 25-07-2022
Zatwierdzający Brzezińska Sylwia (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ)) 26-07-2022
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-07-2022
Liczba odwiedzin: 283756

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe