Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków > Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

  Drukuj
 
Adres
00-373 Warszawa
ul. Nowy Świat 18/20
Telefon
kancelaria 22 443 36 77/79, sekretariat 22 443 36 40/41
Faks
22 443 36 42
Email
sekretariat.bskz@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Michał Krasucki
tel.: 22 443 36 40; 22 443 36 41, faks: 22 443 36 42; 22 443 36 76, e-mail: sekretariat.bskz@um.warszawa.pl
ul. Nowy Świat 18/20, p. 114
zastępca dyrektora Sylwia Brzezińska
tel.: 22 443 36 40; 22 443 36 41, faks: 22 443 36 42; 22 443 36 76, e-mail: sekretariat.bskz@um.warszawa.pl
ul. Nowy Świat 18/20, p. 115
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu zadań Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków należy w szczególności:

 1. zapewnienie warunków popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytkach, stanowiących własność m.st. Warszawy, ich znaczeniu dla historii i kultury;
 2. współpraca ze społecznymi opiekunami zabytków oraz szkołami;
 3. współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi oraz instytucjami ochrony dóbr kultury, w tym działającymi w obszarze ochrony środowiska kulturalnego i przyrodniczego;
 4. opiniowanie projektów i programów opracowywanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu;
 5. przygotowywanie specjalistycznych opinii w zakresie ochrony zabytków w trakcie postępowań administracyjnych prowadzonych przez inne komórki organizacyjne Urzędu;
 6. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie;
 7. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków i na jej podstawie podejmowanie działań ochronnych;
 8. udział w opracowywaniu planów i programów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
 9. prowadzenie spraw związanych z wpisem Starego Miasta w Warszawie na Listę Światowego Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego UNESCO;
 10. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem parków kulturowych;
 11. ustalanie zakresu prac konserwatorskich przy zabytkach będących własnością m.st. Warszawy oraz zapobieganie zagrożeniom tych zabytków;
 12. przygotowywanie dokumentacji i nadzorowanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach stanowiących własność m.st. Warszawy;
 13. prowadzenie całości spraw związanych z realizacją uchwał Rady m.st. Warszawy dotyczących udzielania dotacji na remonty obiektów zabytkowych;
 14. umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub napisów;
 15. monitorowanie stanu zachowania zabytków;
 16. prowadzenie listy dóbr kultury współczesnej oraz spraw z nią związanych;
 17. prowadzenie spraw i projektów związanych z lokalizacją pomników;
 18. przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w zakresie opieki nad zabytkami;
 19. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy;
 20. prowadzanie badań i dokumentacji zabytków;
 21. nadzór nad parkami kulturowymi.
Dodatkowe informacje

Uwaga! Ze względu na stan epidemii zmieniamy zasady naboru wniosków o refundacje.
W terminie 1 - 30 kwietnia 2020 r. wnioski można składać elektronicznie wysyłając na adres:
dotacjeBSKZ@um.warszawa.pl

Więcej informacji pod linkiem:
http://zabytki.um.warszawa.pl/content/dotacje-na-zabytki%E2%80%93refundacje

Gminna ewidencja zabytków m.st. Warszawy

Na podstawie zarządzenia nr 2998/2012 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 lipca 2012 r. została założona Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Stołecznego Warszawy.

Aktualny wykaz zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy (PDF)

Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie gminnej ewidencji zabytków dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy:

Zarządzenie nr 1582/2019 z 18-10-2019

Zarządzenie nr 896/2019 z 28-05-2019

Zarządzenie nr 1788/2018 z 19-11-2018

Zarządzenie nr 1100/2018 z 11-07-2018

Zarządzenie nr 624/2018 z 17-04-2018

Zarządzenie nr 1755/2017 z 13-11-2017

Zarządzenie nr 1564/2017 z 22-09-2017

Zarządzenie nr 795/2017 z 28-04-2017

Zarządzenie nr 1552/2016 z 17-10-2016

Zarządzenie nr 1336/2016 z 25-08-2016

Zarządzenie nr 221/2016 z 23-02-2016

Zarządzenie nr 1212/2015 z 25-08-2015

Zarządzenie nr 128/2015 z 05-02-2015

Zarządzenie nr 67/2014 z 29-12-2014

Zarządzenie nr 6157/2014 z 09-06-2014

Zarządzenie nr 4824/2013 z 07-08-2013

Zarządzenie nr 3967/2013 z 05-03-2013

Zarządzenie nr 3726/2013 z 03-01-2013

Zarządzenie nr 2998/2012 z 24-07-2012

Odnośniki

Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków:

 
 
Wprowadził Łukasz Czupryński 30-08-2007
Aktualizujący Warniewska Monika (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ)) 16-04-2020
Zatwierdzający Brzezińska Sylwia (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ)) 16-04-2020
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-04-2020
Liczba odwiedzin: 243212
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe