Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków > Wydziały > Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków

Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków

  Drukuj
 

Wydział Organizacji i Budżetu (KZ-OB)
Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Budżetu należy w szczególności: obsługa administracyjno-techniczna Dyrektora i zastępcy Dyrektora; prowadzenie rejestrów pism wpływających i wychodzących – zgodnie z rzeczowym podziałem akt; prowadzenie obsługi kancelaryjnej ... [zobacz więcej]
Wydział Dotacji i Kontroli (KZ-DK)
Do zakresu działania Wydziału Dotacji i Kontroli należy w szczególności: prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem i realizacją uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach; prowadzenie ... [zobacz więcej]
Wydział Opinii Konserwatorskich (KZ-OK)
Do zakresu działania Wydziału Opinii Konserwatorskich należy w szczególności: ustalanie zakresu prac konserwatorskich przy zabytkach będących własnością m.st. Warszawy oraz zapobieganie zagrożeniom tych zabytków; przygotowywanie specjalistycznych opinii w zakresie ochrony zabytków w ... [zobacz więcej]
Wydział Nadzoru Konserwatorskiego (KZ-NK)
Do zakresu działania Wydział Nadzoru Konserwatorskiego należy w szczególności: ustalanie zakresu prac konserwatorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach będących własnością m.st. Warszawy oraz zapobieganie zagrożeniom tych zabytków; przygotowywanie dokumentacji i nadzorowanie ... [zobacz więcej]
Wydział Badań, Edukacji i Dokumentacji (KZ-BED)
Do zakresu działania Wydziału Badań, Edukacji i Dokumentacji, należy w szczególności: przygotowywanie i nadzór nad sporządzaniem dokumentacji, programów i projektów dotyczących opieki nad zabytkami; zapewnienie warunków popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytkach, ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Współpracy i Komunikacji Społecznej (KZ-WKS)
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Współpracy i Komunikacji Społecznej, należy w szczególności: upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami; zarządzanie stroną internetową i profilami internetowymi Biura; prowadzenie spraw związanych z ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe