Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków > Wydziały > Wydział Opinii Konserwatorskich (KZ-OK) > Wydział Opinii Konserwatorskich (KZ-OK)

Wydział Opinii Konserwatorskich (KZ-OK)

  Drukuj
 
Adres

00-373 Warszawa
ul. Nowy Świat 18/20
Telefon
22 443 36 54
Faks
22 443 36 42
Email
sekretariat.bskz@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Beata Madany
tel.: 22 443 36 54, faks: 22 443 36 42, e-mail: sekretariat.bskz@um.warszawa.pl
ul. Nowy Świat 18/20, p. 232
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Opinii Konserwatorskich należy w szczególności:

 1. ustalanie zakresu prac konserwatorskich przy zabytkach będących własnością m.st. Warszawy oraz zapobieganie zagrożeniom tych zabytków;
 2. przygotowywanie specjalistycznych opinii w zakresie ochrony zabytków w trakcie postępowań administracyjnych prowadzonych przez inne komórki organizacyjne Urzędu;
 3. prowadzenie spraw i projektów związanych z lokalizacją pomników;
 4. przygotowywanie, we współpracy z Wydziałem Organizacji i Budżetu, umów zawieranych w zakresie zadań Wydziału i nadzór nad ich realizacją;
 5. współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, organizacjami społecznymi, instytucjami ochrony zabytków oraz uczelniami i placówkami  naukowo-badawczymi, a także pozostałymi komórkami organizacyjnymi Biura – w zakresie zadań Wydziału.


Dodatkowe informacje

Do Wydziału Opinii Konserwatorskich należą:

Sekcja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i Opinii z następującym zakresem działania:

 1. przygotowywanie wniosków i opiniowanie, we współpracy z pozostałymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. przygotowywanie specjalistycznych opinii w zakresie ochrony zabytków w trakcie postępowań administracyjnych prowadzonych przez inne komórki organizacyjne Urzędu;
 3. opracowywanie, we współpracy z pozostałymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura, projektów odpowiedzi na zapytania, skargi i wnioski dotyczące zabytków nieruchomych i przestrzeni zabytkowych;
 4. sporządzanie wytycznych i opinii konserwatorskich dotyczących zabytków nieruchomych i przestrzeni zabytkowych;
 5. opiniowanie wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego.

Sekcja Zabytków Ruchomych i Pomników z następującym zakresem działania:

 1. sporządzanie wytycznych i opinii konserwatorskich dotyczących zabytków ruchomych, pomników i upamiętnień;
 2. prowadzenie spraw i projektów związanych z lokalizacją pomników;
 3. inwentaryzacja cmentarzy zabytkowych;
 4. prowadzenie spraw związanych z historycznymi pracowniami artystycznymi;
 5. prowadzenie i nadzór nad pracami konserwatorskimi i badawczymi przy zabytkach ruchomych, stanowiących własność m.st. Warszawy oraz udostępnionych na mocy porozumień.


Sekcja Parków Kulturowych z następującym zakresem działania:

 1. tworzenie Parków Kulturowych;
 2. zarządzanie i nadzór nad Parkami Kulturowymi;
 3. wydawanie opinii związanych z funkcjonowaniem Parków Kulturowych.

 

 
 
Wprowadził Zawiła Katarzyna (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ)) 11-02-2013
Aktualizujący Warniewska Monika (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ)) 15-04-2021
Zatwierdzający Brzezińska Sylwia (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ)) 15-04-2021
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-04-2021
Liczba odwiedzin: 6114
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe