Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków > Wydziały > Wydział Organizacji i Budżetu (KZ-OB) > Wydział Organizacji i Budżetu (KZ-OB)

Wydział Organizacji i Budżetu (KZ-OB)

  Drukuj
 
Adres

00-373 Warszawa
ul. Nowy Świat 18/20
Telefon
22 443 36 40/41
Faks
22 443 36 42
Email
sekretariat.bskz@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Katarzyna Miłko
tel.: 22 443 36 44, faks: 22 443 36 42; 22 443 36 76, e-mail: sekretariat.bskz@um.warszawa.pl
ul. Nowy Świat 18/20, p. 112
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Budżetu należy w szczególności:

 1. obsługa administracyjno-techniczna Dyrektora i zastępcy Dyrektora;
 2. prowadzenie rejestrów pism wpływających i wychodzących – zgodnie z rzeczowym podziałem akt;
 3. prowadzenie obsługi kancelaryjnej Biura, w tym przyjmowanie i wysyłanie korespondencji;
 4. obsługa interesantów oraz informowanie o zadaniach realizowanych w Biurze;
 5. nadzór i koordynacja udostępniania informacji publicznej w zakresie zadań Biura;
 6. prowadzenie spraw socjalnych i gospodarczych Biura;
 7. nadzór nad funkcjonowaniem oraz konserwacją urządzeń Biura;
 8. opracowywanie projektów poleceń służbowych Dyrektora;
 9. sprawy polityki kadrowej Biura, w tym związane z analizą potrzeb kadrowych;
 10. nadzór nad stosowaniem w Biurze przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
 11. prowadzenie podręcznego archiwum Biura, w tym archiwum Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przekazanego w depozyt;
 12. opracowywanie projektu i nadzór nad realizacją budżetu m.st. Warszawy pozostającego w dyspozycji Biura;
 13. przygotowywanie i nadzór nad realizacją planu zamówień publicznych w zakresie zadań Biura;
 14. monitorowanie potrzeb budżetowych Biura i opracowywanie propozycji zmian w tym zakresie;
 15. przygotowywanie sprawozdań z realizacji budżetu m.st. Warszawy w zakresie zadań Biura;
 16. przygotowywanie, we współpracy z pozostałymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura, projektów umów zawieranych w zakresie zadań Biura i nadzór nad ich realizacją – szczególnie w zakresie finansowym;
 17. przygotowywanie informacji o stanie kontroli zarządczej;
 18. opracowywanie projektów porozumień z Wojewodą Mazowieckim dotyczących ochrony zabytków;
 19. opiniowanie projektów i programów opracowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu;
 20. opracowywanie, we współpracy z pozostałymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura, projektów odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działań Biura;
 21. opracowywanie, we współpracy z pozostałymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura, projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Rady m.st. Warszawy, radnych rad dzielnic oraz posłów i senatorów;
 22. gromadzenie i udostępnianie zasobu bibliotecznego Biura;
 23. prowadzenie spraw związanych z Systemem Zarządzania Jakością;
 24. wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy;
 25. opracowywanie sprawozdań w zakresie właściwości Biura;
 26. obsługa systemu 19115;
 27. współpraca krajowa i międzynarodowa  dotycząca działań biura-w zakresie organizacyjnym;
 28. realizacja zadań dotyczących członkostwa Biura i m.st. Warszawy w organizacjach związanych z ochroną zabytków-w zakresie organizacyjnym;
 29. współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, organizacjami społecznymi, instytucjami ochrony zabytków oraz uczelniami i placówkami  naukowo-badawczymi, a także pozostałymi komórkami organizacyjnymi Biura – w zakresie zadań Wydziału.


 

 
 
Wprowadził Warniewska Monika (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ)) 05-06-2008
Aktualizujący Warniewska Monika (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ)) 08-02-2019
Zatwierdzający Brzezińska Sylwia (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ)) 11-02-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-02-2019
Liczba odwiedzin: 6853
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe