Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków > Wydziały > Wydział Nadzoru Konserwatorskiego (KZ-NK) > Wydział Nadzoru Konserwatorskiego (KZ-NK)

Wydział Nadzoru Konserwatorskiego (KZ-NK)

  Drukuj
 
Adres

00-373 Warszawa
ul. Nowy Świat 18/20
Telefon
22 443 36 57
Faks
22 443 36 42
Email
sekretariat.bskz@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Beata Sokołowska
tel.: 22 443 36 57, faks: 22 443 36 42; 22 443 36 76, e-mail: sekretariat.bskz@um.warszawa.pl
ul. Nowy Świat 18/20, p. 217
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydział Nadzoru Konserwatorskiego należy w szczególności:

 1. ustalanie zakresu prac konserwatorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach będących własnością m.st. Warszawy oraz zapobieganie zagrożeniom tych zabytków;
 2. przygotowywanie dokumentacji i nadzorowanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach stanowiących własność m.st. Warszawy;
 3. przygotowywanie, we współpracy z Wydziałem Organizacji i Budżetu, umów zawieranych w zakresie zadań Wydziału i nadzór nad ich realizacją;
 4. współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, organizacjami społecznymi, instytucjami ochrony zabytków oraz uczelniami i placówkami  naukowo-badawczymi, a także pozostałymi komórkami organizacyjnymi Biura – w zakresie zadań Wydziału.

 

 

Dodatkowe informacje

Do Wydziału Nadzoru Konserwatorskiego należą:

Sekcja Zabytków Architektury i Urbanistyki z następującym zakresem działania:

 1. przygotowanie opracowań konserwatorskich;
 2. nadzór konserwatorski nad przygotowaniem dokumentacji projektowej i konserwatorskiej;
 3. koordynacja działań związanych z pozyskaniem decyzji administracyjnych MWKZ;
 4. udział w procedurach wyboru wykonawców prac konserwatorskich i robót budowlanych;
 5. nadzór konserwatorski nad pracami konserwatorskimi i robotami budowlanymi;
 6. odbiór powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej;
 7. udział w kontroli okresu gwarancyjnego po zakończeniu prac;
 8. udział w monitoringu w zakresie profilaktyki konserwatorskiej po zakończeniu prac.

Sekcja Parków i Zabytków Zieleni z następującym zakresem działania:

 1. przygotowanie opracowań konserwatorskich;
 2. nadzór konserwatorski nad przygotowaniem dokumentacji projektowej i konserwatorskiej;
 3. koordynacja działań związanych z pozyskaniem decyzji administracyjnych MWKZ;
 4. udział w procedurach wyboru wykonawców prac konserwatorskich;
 5. nadzór konserwatorski nad pracami konserwatorskimi i pielęgnacyjnymi;
 6. odbiór powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej;
 7. udział w kontroli okresu gwarancyjnego po zakończeniu prac;
 8. udział w monitoringu w zakresie profilaktyki konserwatorskiej po zakończeniu prac.

Sekcja Archeologii z następującym zakresem działania:

 1. prowadzenie gminnej ewidencji nieruchomych zabytków archeologicznych i wydawanie zaświadczeń oraz opinii w tym zakresie;
 2. nadzór pod kątem archeologicznym w zakresie projektowym, wykonawczym i proceduralnym nad inwestycjami miejskimi wymagającymi badań archeologicznych w budynkach i na obszarach zabytkowych na terenie m. st. Warszawy, w tym:
 • przygotowanie opracowań konserwatorskich,
 • nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej, konserwatorskiej, programu badań archeologicznych,
 • koordynacja działań związanych z pozyskaniem decyzji administracyjnych MWKZ w zakresie badań archeologicznych,
 • udział w procedurach wyboru wykonawców badań archeologicznych,
 • nadzór towarzyszący realizacji badań archeologicznych,
 • odbiór dokumentacji archeologicznej.

 
 
Wprowadził Zawiła Katarzyna (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ)) 11-02-2013
Aktualizujący Warniewska Monika (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ)) 01-03-2018
Zatwierdzający Krasucki Michał (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ)) 01-03-2018
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-03-2018
Liczba odwiedzin: 4623
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe