Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków > Wydziały > Wydział Badań, Edukacji i Dokumentacji (KZ-BED) > Wydział Badań, Edukacji i Dokumentacji (KZ-BED)

Wydział Badań, Edukacji i Dokumentacji (KZ-BED)

  Drukuj
 
Adres
00-372 Warszawa
Nowy Świat 18/20
Telefon
22 443 36 72
Faks
22 443 36 42
Email
sekretariat.bskz@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
p.o. naczelnika Andrzej Wolański
tel.: 22 443 36 53, faks: 22 443 36 42; 22 443 36 76, e-mail: awolanski@um.warszawa.pl
ul. Nowy Świat 18/20, p. 119
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Badań, Edukacji i Dokumentacji, należy w szczególności:

 1. przygotowywanie i nadzór nad sporządzaniem dokumentacji, programów i projektów dotyczących opieki nad zabytkami;
 2. zapewnienie warunków popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytkach, stanowiących własność m.st. Warszawy, ich znaczeniu dla historii i kultury;
 3. przygotowywanie i prowadzenie badawczych i edukacyjnych projektów konferencyjnych, wydawniczych;
 4. prowadzenie spraw związanych z wpisem Starego Miasta w Warszawie na Listę Światowego Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego UNESCO;
 5. prowadzenie spraw związanych z uznawaniem miejsca za pomnik historii;
 6. realizacja i nadzór projektów w zakresie dziedzictwa niematerialnego m.st. Warszawy;
 7. nadzór nad umieszczaniem na zabytkach nieruchomych znaków informujących o tym, iż zabytek ten podlega ochronie;
 8. udział w opracowywaniu planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
 9. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy oraz współpraca ze szkołami;
 10. prowadzenie spraw dotyczących społecznych opiekunów zabytków;
 11. prowadzenie badań i dokumentacji zabytków;
 12. przygotowywanie, we współpracy z Wydziałem Organizacji i Budżetu, umów zawieranych w zakresie zadań Wydziału i nadzór nad ich realizacją;
 13. współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, organizacjami społecznymi, instytucjami ochrony zabytków oraz uczelniami i placówkami  naukowo-badawczymi, a także pozostałymi komórkami organizacyjnymi Biura – w zakresie zadań Wydziału;
 14. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie;
 15. udzielanie informacji o zakresie ochrony konserwatorskiej;
 16. nadzór i monitorowanie gminnego programu opieki nad zabytkami;
 17. prowadzenie Listy Dóbr Kultury Współczesnej i wydawanie opinii w tym zakresie.


   
 
 
Wprowadził Warniewska Monika (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ)) 05-06-2008
Aktualizujący Warniewska Monika (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ)) 16-08-2018
Zatwierdzający Brzezińska Sylwia (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ)) 16-08-2018
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-08-2018
Liczba odwiedzin: 5413
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe