Kanał Wyżej
Biuro Kontroli (KW)


Adres
00-098 Warszawa
ul. Niecała 2

Telefon
22 443 32 35
22 443 32 36

Faks
22 443 32 37

Email
Sekretariat.BKW@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Ewa Graniewska
zastępca dyrektora Piotr SieleckiZakres działania wydziału biura
Do wspólnego zakresu działania wydziałów i zespołów należy w szczególności:
sporządzanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań oraz prognoz w zakresie swojego działania; zgłaszanie propozycji do projektu planu kontroli; opracowywanie propozycji do projektu budżetu m.st. Warszawy, w części dotyczącej zakresu swojego działania; monitorowanie wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadań; udostępnianie informacji publicznej; ocena kontroli zarządczej; gromadzenie informacji i kontrola funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy; współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego, a także innymi jednostkami i organizacjami – w zakresie swojego działania oraz w ramach posiadanych uprawnień; opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje skierowane do Biura zgodnie z odrębnymi przepisami; opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Rady m.st. Warszawy oraz radnych rad dzielnic m.st. Warszawy; kontrola realizacji procesów i zadań określonych w przepisach ustrojowych oraz aktach prawa wewnętrznego; zgłaszanie potrzeb szkoleniowychDodatkowe informacje
Komórki organizacyjne Biura Kontroli:

Wydział Gospodarki Finansowej (KW-WGF) Wydział Postępowań  (KW-WP) Zespół Spraw Społecznych (KW-ZSS) Wydział Infrastruktury (KW-WI) Zespół Nieruchomości (KW-ZN) Wydział Inwestycji i Analiz (KW-WIA) Wieloosobowe Stanowisko Obsługi Prawnej (KW-WSOP) Wydział Zarządzania i Organizacji (KW-WZO) Wydział Skarg i Wniosków (KW-WSW)

Odnośniki
Wykaz kontroli przeprowadzonych przez biuro:
rok 2003 [pobierz] oraz wystąpienia rok 2004 [pobierz] oraz wystąpienia rok 2005 [pobierz] oraz wystąpienia rok 2006 [pobierz] oraz wystąpienia rok 2007 [pobierz] oraz wystąpienia rok 2008 [pobierz] oraz wystąpienia rok 2009 [pobierz] oraz wystąpienia rok 2010 [pobierz] oraz wystąpienia rok 2011 [pobierz] oraz wystąpienia rok 2012 [pobierz] oraz wystąpienia rok 2013 [pobierz] oraz wystąpienia rok 2014 [pobierz] oraz wystąpienia rok 2015 [pobierz] oraz wystąpienia rok 2016 [pobierz] oraz wystąpienia rok 2017 [pobierz] oraz wystąpienia rok 2018 [pobierz] oraz wystąpienia rok 2019 [pobierz] oraz wystąpienia rok 2020 [pobierz] oraz wystąpienia rok 2021 [pobierz] oraz wystąpienia
Plan Kontroli:
rok 2020 [pobierz] rok 2021 [pobierz]
    
Załączniki
Zarządzenie nr52/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie nadania Wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Schemat organizacyjny
Zarządzenie nr 1837/2019 Prezydenta m. st.  Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r.  w sprawie trybu i zasad postępowania kontrolnego
 <strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Ewidencje i rejestry
Dokumenty
Biuro Kontroli (KW)

Wersja standardowa