Kanał Wyżej
Biuro Kontroli (KW)


Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79

Telefon
22 443 32 35
22 443 32 36

Faks
22 443 32 37

Email
Sekretariat.BKW@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Ewa Graniewska
zastępca dyrektora Piotr Sielecki
zastępca dyrektora Arkadiusz JówkoZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Kontroli należy w szczególności:

1) planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli;
2) nadzór nad wykonaniem i przestrzeganiem zaleceń pokontrolnych;
3) przeprowadzanie kontroli na zlecenie Prezydenta lub upoważnionych zastępców Prezydenta, Sekretarza lub Skarbnika;
4) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej;
5)  współdziałanie z organami ścigania w zakresie wynikającym z kontroli prowadzonych przez Biuro;
6) współdziałanie z burmistrzami w zakresie realizacji przez nich – na podstawie upoważnienia – kontroli wewnętrznych;
7) współpraca z właściwą komórką organizacyjną Urzędu w zakresie spraw związanych z załatwianiem skarg, wniosków i petycji;
8) sporządzanie okresowych raportów oraz inicjowanie rozwiązań zapewniających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobiegających wystąpieniu nieprawidłowości w przyszłości;
9) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych;
10) wykonywanie zastępstwa procesowego przed organami ścigania oraz sądami powszechnymi w sprawach karnych w zakresie zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa składanych w wyniku kontroli prowadzonych przez Biuro.Dodatkowe informacje
Komórki organizacyjne Biura Kontroli:

Wydział Kontroli Finansowej (KW-W-I) Wydział Kontroli Postępowań  (KW-W-II) Wydział Kontroli Technicznej (KW-W-III) Wydział Kontroli Gospodarowania Nieruchomościami (KW-W-IV) Wydział Kontroli Zamówień Publicznych  (KW-W-V)  Wydział Kontroli Zarządzania (KW-W-VI) Zespół spraw organizacyjno-budżetowych (KW-OB) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych  (KW-RP)

Odnośniki
Wykaz kontroli przeprowadzonych przez biuro:
rok 2003 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2004 [pobierz] oraz wystąpienia     
rok 2005 [pobierz] oraz wystąpienia    
rok 2006 [pobierz] oraz wystąpienia     
rok 2007 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2008 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2009 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2010 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2011 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2012 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2013 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2014 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2015 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2016 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2017 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2018 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2019 [pobierz] oraz wystąpienia
Załączniki
Zarządzenie nr 342/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania Wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Schemat organizacyjny

Zarządzenie Nr 4155/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 lutego 2010 r. ( z późn. zmianami) w sprawie trybu i zasad postępowania kontrolnego - tekst ujednolicony
 <strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Ewidencje i rejestry
Dokumenty
Biuro Kontroli (KW)

Wersja standardowa