Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Kontroli > Biuro Kontroli (KW)

Biuro Kontroli (KW)

  Drukuj
 
Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 443 32 35
22 443 32 36
Faks
22 443 32 37
Email
Sekretariat.BKW@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
p.o. dyrektora Ewa Graniewska
tel.: 22 443 32 35, 443 32 36, faks: 22 443 32 37, e-mail: sekretariat.BKW@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 335, III piętro
zastępca dyrektora Krzysztof Mielnicki
tel.: 22 443 32 35; 443 32 36, faks: 22 443 32 37, e-mail: sekretariat.BKW@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 329, III piętro
zastępca dyrektora Arkadiusz Jówko
tel.: 22 443 32 35; 443 32 36, faks: 22 443 32 37, e-mail: sekretariat.BKW@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 337, III piętro
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Kontroli należy w szczególności:


1) planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli;
2) nadzór nad wykonaniem i przestrzeganiem zaleceń pokontrolnych;
3) przeprowadzanie kontroli na zlecenie Prezydenta lub upoważnionych zastępców Prezydenta, Sekretarza lub Skarbnika;
4) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej;
5)  współdziałanie z organami ścigania w zakresie wynikającym z kontroli prowadzonych przez Biuro;
6) współdziałanie z burmistrzami w zakresie realizacji przez nich – na podstawie upoważnienia – kontroli wewnętrznych;
7) współpraca z właściwą komórką organizacyjną Urzędu w zakresie spraw związanych z załatwianiem skarg, wniosków i petycji;
8) sporządzanie okresowych raportów oraz inicjowanie rozwiązań zapewniających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobiegających wystąpieniu nieprawidłowości w przyszłości;
9) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych;
10) wykonywanie zastępstwa procesowego przed organami ścigania oraz sądami powszechnymi w sprawach karnych w zakresie zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa składanych w wyniku kontroli prowadzonych przez Biuro.

Odnośniki

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez biuro:

rok 2003 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2004 [pobierz] oraz wystąpienia     
rok 2005 [pobierz] oraz wystąpienia    
rok 2006 [pobierz] oraz wystąpienia     
rok 2007 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2008 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2009 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2010 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2011 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2012 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2013 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2014 [pobierz] oraz wystąpienia

rok 2015 [pobierz] oraz wystąpienia

rok 2016 [pobierz] oraz wystąpienia

rok 2017 [pobierz] oraz wystąpienia

rok 2018 [pobierz] oraz wystąpienia

rok 2019 [pobierz] oraz wystąpienia

Załączniki

Zarządzenie nr 342/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania Wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Schemat organizacyjny

Zarządzenie Nr 4155/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 lutego 2010 r. ( z późn. zmianami) w sprawie trybu i zasad postępowania kontrolnego - tekst ujednolicony

 

 
 
Wprowadził Durlik Ewa (Biuro Kontroli (KW)) 21-06-2007
Aktualizujący Paś Agnieszka (Biuro Kontroli (KW)) 22-08-2019
Zatwierdzający Jówko Arkadiusz (Biuro Kontroli (KW)) 22-08-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-08-2019
Liczba odwiedzin: 76017
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe