Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Kontroli > Biuro Kontroli (KW)

Biuro Kontroli (KW)

  Drukuj
 
Adres
00-098 Warszawa
ul. Niecała 2
Telefon
22 443 32 35
22 443 32 36
Faks
22 443 32 37
Email
Sekretariat.BKW@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Ewa Graniewska
tel.: 22 443 32 35, 443 32 36, faks: 22 443 32 37, e-mail: sekretariat.BKW@um.warszawa.pl
ul. Niecała 2, p. 104, I piętro
zastępca dyrektora Piotr Sielecki
tel.: 22 443 32 35, 443 32 36, faks: 22 443 32 37, e-mail: sekretariat.BKW@um.warszawa.pl
ul. Niecała 2, p. 103, I piętro
Zakres działania wydziału biura

Do wspólnego zakresu działania wydziałów i zespołów należy w szczególności:

 1. sporządzanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań oraz prognoz w zakresie swojego działania;
 2. zgłaszanie propozycji do projektu planu kontroli;
 3. opracowywanie propozycji do projektu budżetu m.st. Warszawy, w części dotyczącej zakresu swojego działania;
 4. monitorowanie wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadań;
 5. udostępnianie informacji publicznej;
 6. ocena kontroli zarządczej;
 7. gromadzenie informacji i kontrola funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy;
 8. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego, a także innymi jednostkami i organizacjami – w zakresie swojego działania oraz w ramach posiadanych uprawnień;
 9. opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje skierowane do Biura zgodnie z odrębnymi przepisami;
 10. opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Rady m.st. Warszawy oraz radnych rad dzielnic m.st. Warszawy;
 11. kontrola realizacji procesów i zadań określonych w przepisach ustrojowych oraz aktach prawa wewnętrznego;
 12. zgłaszanie potrzeb szkoleniowych

Odnośniki

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez biuro:

Plan Kontroli:

Załączniki

Zarządzenie nr52/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie nadania Wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Schemat organizacyjny
Zarządzenie nr 1837/2019 Prezydenta m. st.  Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r.  w sprawie trybu i zasad postępowania kontrolnego

 

 
 
Wprowadził Durlik Ewa (KW) (Biuro Kontroli (KW)) 21-06-2007
Aktualizujący Orlikowski Wawrzyniec (Biuro Kontroli (KW)) 31-08-2022
Zatwierdzający Sielecki Piotr (KW) (Biuro Kontroli (KW)) 31-08-2022
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-08-2022
Liczba odwiedzin: 106905

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe