Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Kontroli > Wydziały > Komórki organizacyjne

Komórki organizacyjne

  Drukuj
 

Wydział Gospodarki Finansowej
Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Finansowej należy w szczególności prowadzenie kontroli w zakresie: prowadzenia gospodarki finansowej, w tym celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi; prowadzenia spraw w zakresie poboru i windykacji należności, których obowiązek ... [zobacz więcej]
Wydział Postępowań
Do zakresu działania Wydziału Postępowań należy w szczególności prowadzenie kontroli w zakresie: postępowań administracyjnych prowadzonych dotyczących spraw: a) urbanistycznych i architektoniczno-budowlanych, b) wydawania zezwoleń i udzielania licencji, c) obywatelskich, w tym ... [zobacz więcej]
Wydział Infrastruktury
Do zakresu działań Wydziału Infrastruktury należy w szczególności prowadzenie kontroli w zakresie: rozwoju i funkcjonowania systemu transportowego m.st. Warszawy; rozwoju sieci drogowej, wykonywania zadań zarządcy dróg publicznych; budowy, przebudowy i modernizacji systemu komunikacji rowerowej; ... [zobacz więcej]
Zespół Nieruchomości
Do zakresu działania Zespołu Nieruchomości należy w szczególności prowadzenie kontroli w zakresie: gospodarowania i obrotu nieruchomościami; prowadzenia postępowań administracyjnych mających za przedmiot ustanawianie, przekształcanie, ograniczanie albo pozbawianie praw do nieruchomości. ... [zobacz więcej]
Wydział Inwestycji i Analiz
Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Analiz należy w szczególności: prowadzenie kontroli w zakresie: planowania, przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących budowy, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy stadionów, amfiteatrów i budynków; realizacji zadań inwestycyjnych na obszarze ... [zobacz więcej]
Wieloosobowe Stanowisko Obsługi Prawnej
Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Obsługi Prawnej należy w szczególności: opiniowanie projektów zarządzeń Prezydenta i uchwał Rady m.st. Warszawy przekazanych do Biura, z zastrzeżeniem kompetencji Biura Prawnego; uzgadnianie projektów wewnętrznych regulaminów ... [zobacz więcej]
Wydział Zarządzania i Organizacji
Do zakresu działania  Wydziału Zarządzania i Organizacji należy w szczególności: przygotowywanie upoważnień do prowadzenia kontroli oraz prowadzenie stosownego rejestru; prowadzenie rejestru kontroli realizowanych przez Biuro; prowadzenie następujących rejestrów wewnętrznych: a) ... [zobacz więcej]
Wydział Skarg i Wniosków
Do zakresu działania Wydziału Skarg i Wniosków należy w szczególności: koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków poprzez monitorowanie przebiegu postępowania w Urzędzie, w tym prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków; koordynowanie rozpatrywania petycji w Urzędzie poprzez ... [zobacz więcej]
Zespół Spraw Społecznych
Do zakresu działań Zespołu Spraw Społecznych należy w szczególności prowadzenie kontroli w zakresie: ochrony zdrowia i spraw społecznych, w tym zadań wobec osób starszych i niepełnosprawnych; dostępności stadionów, amfiteatrów i budynków użyteczności ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe