Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Kontroli > Wydziały > Komórki organizacyjne

Komórki organizacyjne

  Drukuj
 

Wydział Gospodarki Finansowej
Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Finansowej należy w szczególności prowadzenie kontroli w zakresie: prowadzenia gospodarki finansowej, w tym celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi; prowadzenia spraw w zakresie poboru i windykacji należności, których obowiązek ... [zobacz więcej]
Wydział Postępowań
Do zakresu działania Wydziału Postępowań należy w szczególności prowadzenie kontroli w zakresie: postępowań administracyjnych prowadzonych dotyczących spraw: a) urbanistycznych i architektoniczno-budowlanych, b) wydawania zezwoleń i udzielania licencji, c) obywatelskich, w tym ... [zobacz więcej]
Wydział Infarstruktury
Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury należy w szczególności prowadzenie kontroli w zakresie: funkcjonowania systemu transportowego m.st. Warszawy; realizowanych inwestycji i remontów infrastruktury drogowej oraz komunikacyjnej m.st. Warszawy; wykorzystania infrastruktury drogowej i komunikacyjnej m.st. ... [zobacz więcej]
Zespół Nieruchomości
Do zakresu działania Zespołu Nieruchomości należy w szczególności prowadzenie kontroli w zakresie: gospodarowania i obrotu nieruchomościami; prowadzenia postępowań administracyjnych mających za przedmiot ustanawianie, przekształcanie, ograniczanie albo pozbawianie praw do nieruchomości. ... [zobacz więcej]
Zespół Inwestycji
Do zakresu działania Zespołu Inwestycji należy w szczególności prowadzenie kontroli w zakresie realizowanych inwestycji i remontów lokali wchodzących do zasobów m.st. Warszawy, budynków oraz budowli będących własnością m.st. Warszawy.   ... [zobacz więcej]
Wydział Analiz i Obsługi Prawnej
Do zakresu działania Wydziału Analiz i Obsługi Prawnej należy w szczególności: koordynacja współpracy komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy z zewnętrznymi organami kontroli przeprowadzającymi kontrolę zadań realizowanych przez m.st. ... [zobacz więcej]
Zespół Zarządzania i Organizacji
Do zakresu działania Zespołu Zarządzania i Organizacji należy w szczególności: przygotowywanie upoważnień do prowadzenia kontroli oraz prowadzenie stosownego rejestru; prowadzenie rejestru kontroli realizowanych przez Biuro; prowadzenie następujących rejestrów wewnętrznych: a) ... [zobacz więcej]
Wydział Skarg i Wniosków
Do zakresu działania Wydziału Skarg i Wniosków należy w szczególności: koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków poprzez monitorowanie przebiegu postępowania w Urzędzie, w tym prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków; koordynowanie rozpatrywania petycji w Urzędzie poprzez ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe