Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Kontroli > Wydziały > Komórki organizacyjne

Komórki organizacyjne

  Drukuj
 

Wydział Kontroli Finansowej
Do zakresu działania Wydziału Kontroli Finansowej należy prowadzenie kontroli w zakresie, w szczególności: prawidłowości realizacji planów finansowych, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów; kontrola zgodności prowadzenia gospodarki finansowej z przepisami o ... [zobacz więcej]
Wydział Kontroli Postępowań
Do zakresu działania  Wydziału Kontroli Postępowań należy prowadzenie kontroli dotyczących w szczególności: spraw kadrowych; spraw urbanistycznych i architektoniczno-budowlanych; zezwoleń i licencji; pomocy społecznej; spraw obywatelskich, w tym meldunkowych, rejestracji pojazdów i praw ... [zobacz więcej]
Wydział Kontroli Technicznej
Do zakresu działania Wydziału Kontroli Technicznej należy prowadzenie kontroli w zakresie, w szczególności : funkcjonowania systemu transportowego m.st. Warszawy; inwestycji i remontów infrastruktury drogowej oraz komunikacyjnej; inwestycji i remontów dotyczących budynków oraz budowli ... [zobacz więcej]
Wydział Kontroli Gospodarowania Nieruchomosciami
Do zakresu działania  Wydziału Kontroli Gospodarowania Nieruchomościami należy prowadzenie kontroli w zakresie, w szczególności: 1) obrotu nieruchomościami, w tym lokalami o przeznaczeniu innym niż mieszkalne; 2) postępowań administracyjnych mających za przedmiot ... [zobacz więcej]
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych
Do zakresu działania Wydziału Kontroli Zmówień Publicznych należy prowadzenie kontroli w zakresie, w szczególności: zarządzania procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych; stosowania przepisów regulujących udzielanie ... [zobacz więcej]
Wydział Kontroli Zarządzania
Do zakresu działania Wydziału Kontroli Zarządzania , należy w szczególności: 1) prowadzenie kontroli w zakresie: a) skuteczności i efektywności zarządzania, b) misji, wizji i strategii działania, c) celów i ich adekwatności do potrzeb zbiorowych mieszkańców ... [zobacz więcej]
Zespół spraw organizacyjno-budżetowych
Do zakresu działania Zespołu spraw organizacyjno-budżetowych , należy w szczególności: przygotowywanie upoważnień do prowadzenia kontroli oraz prowadzenie stosownego rejestru; prowadzenie rejestru kontroli realizowanych przez Biuro; przygotowanie projektów planów kontroli i ich zmian; ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy Radców Prawnych , należy w szczególności: 1) opiniowanie projektów zarządzeń Prezydenta i uchwał Rady m.st. Warszawy przekazanych do Biura, z zastrzeżeniem kompetencji Biura Prawnego; 2) uzgadnianie projektów ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe