Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Kontroli > Wydziały > Wydział Kontroli Zarządzania (KW-W-VI) > Wydział Kontroli Zarządzania

Wydział Kontroli Zarządzania

  Drukuj
 
Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 443 32 70
Faks
22 443 32 37
Email
Sekretariat.BKW@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Krzysztof Mędza
tel.: 22 443 32 70, faks: 22 433 32 37, e-mail: kmedza@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 228, II piętro
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Kontroli Zarządzania, należy w szczególności:


1) prowadzenie kontroli w zakresie:
a) skuteczności i efektywności zarządzania,
b) misji, wizji i strategii działania,
c) celów i ich adekwatności do potrzeb zbiorowych mieszkańców m.st. Warszawy,
d) mierników i wskaźników skuteczności i efektywności osiągnięcia celów,
e) monitorowania zgodności świadczonych usług powszechnie dostępnych  z potrzebami zbiorowymi mieszkańców m.st. Warszawy,
f) organizacji  jednostki kontrolowanej, w tym komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
g) środowiska wewnętrznego, w tym systemów zarządzania bezpieczeństwem,
h) kultury organizacji,
i) programów i przedsięwzięć,
j) zmiany oraz wdrażania innowacji;
2) koordynacja współpracy komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy z zewnętrznymi organami kontroli przeprowadzającymi kontrolę zadań realizowanych przez m.st. Warszawę;
3) współpraca z zewnętrznymi organami kontroli przeprowadzającymi kontrolę zadań realizowanych przez m.st. Warszawę;
4) analizowanie dokumentów sporządzanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym protokołów kontroli, informacji pokontrolnych i wystąpień pokontrolnych;
5) koordynowanie i współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy  w zakresie przygotowywania projektów stanowiska Prezydenta dotyczących protokołów kontroli, informacji pokontrolnych i wystąpień pokontrolnych, sporządzonych przez organy kontroli zewnętrznej;
6) realizowanie zadań związanych z prowadzeniem książki kontroli Urzędu m.st. Warszawy i rejestru kontroli zewnętrznych na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Prezydenta;
7) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie pozyskiwania i wymiany informacji dotyczących ocen systemu kontroli zarządczej,  ocen wydajności i efektywności procesów realizowanych w poszczególnych obszarach działalności m.st. Warszawy;
8) realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej na zasadach określonych odrębnymi zarządzeniami Prezydenta;
9) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora lub zastępcę Dyrektora.

 
 
Wprowadził Durlik Ewa (Biuro Kontroli (KW)) 18-09-2007
Aktualizujący Maleszewska Agnieszka (Biuro Kontroli (KW)) 16-11-2016
Zatwierdzający bzmw/a.kubiak 16-11-2016
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-11-2016
Liczba odwiedzin: 7204
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe