Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Kontroli > Wydziały > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (KW-RP) > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych

  Drukuj
 
Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 443 32 40
22 443 32 41
22 443 32 88
Faks
22 443 32 37
Email
Sekretariat.BKW@um.warszawa.pl
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy Radców Prawnych, należy w szczególności:


1) opiniowanie projektów zarządzeń Prezydenta i uchwał Rady m.st. Warszawy przekazanych do Biura, z zastrzeżeniem kompetencji Biura Prawnego;
2) uzgadnianie projektów wewnętrznych regulaminów organizacyjnych urzędów dzielnic w zakresie kontroli wewnętrznej;
3) sporządzanie opinii prawnych w sprawach dotyczących kontroli prowadzonych przez Biuro;
4) opiniowanie pod względem prawnym projektów: tematyk kontroli, stanowisk do zastrzeżeń złożonych do protokołów kontroli, stanowisk do uwag złożonych do projektów wystąpień pokontrolnych, wystąpień pokontrolnych i informacji o wynikach kontroli;
5) opiniowanie projektów zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
6) wykonywanie zastępstwa procesowego przed organami ścigania oraz sądami powszechnymi w sprawach karnych w zakresie zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa składanych w wyniku kontroli prowadzonych przez Biuro;
7) monitorowanie rejestru spraw sądowych w zakresie działania Biura;
8) sporządzanie wniosków o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa oraz wsparcie merytoryczne użytkowników rejestru zawierającego informacje o dokumentach dotyczących niniejszych wniosków;
9) opiniowanie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej;
10) prowadzenie zbiorów przepisów prawa związanych z działalnością Biura;
11) informowanie Dyrektora lub zastępców Dyrektora o zmianach stanu prawnego w zakresie zadań Biura;
12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub zastępcę Dyrektora, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 i 1579).

 
 
Wprowadził Durlik Ewa (Biuro Kontroli (KW)) 11-12-2009
Aktualizujący Maleszewska Agnieszka (Biuro Kontroli (KW)) 16-11-2016
Zatwierdzający bzmw/a.kubiak 16-11-2016
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-11-2016
Liczba odwiedzin: 2718
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe