Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Kontroli > Wydziały > Zespół Zarządzania i Organizacji (KW-ZO) > Zespół Zarządzania i Organizacji

Zespół Zarządzania i Organizacji

  Drukuj
 
Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 443 32 87
22 443 32 35
22 443 32 36
Faks
22 443 32 37
Email
Sekretariat.BKW@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
kierownik zespołu Edyta Bednarska - Bień
tel.: 22 44 33 287, faks: 22 44 33 237, e-mail: ebednarska@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 330,p.III
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu Zarządzania i Organizacji należy
w szczególności:

 1. przygotowywanie upoważnień do prowadzenia kontroli oraz prowadzenie stosownego rejestru;
 2. prowadzenie rejestru kontroli realizowanych przez Biuro;
 3. prowadzenie następujących rejestrów wewnętrznych:
  a) zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia   przestępstwa, przygotowanych przez Biuro;
  b) skarg, wniosków i petycji kierowanych do Biura;
  c) wniosków o udostępnianie informacji publicznej;
  d) zamówień publicznych poniżej 30.000 euro na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Prezydenta; 
  e) pism przychodzących i wychodzących w systemie SignUM;
  f) wniosków o przeprowadzenie kontroli;
  g) czynności przetwarzania danych osobowych określonego w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);

 4. prowadzenie rejestru zawiadomień o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Prezydenta;
 5. prowadzenie rejestrów zawierających informacje o dokumentach i wnioskach o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Prezydenta;
 6. obsługa kancelaryjno-biurowa;
 7. gromadzenie i archiwizowanie dokumentów sporządzanych i otrzymywanych w ramach działalności Biura oraz prowadzenie podręcznego archiwum;
 8. sporządzanie informacji, sprawozdań i raportów z wykonanych przez Biuro zadań zgodnie z poleceniem Dyrektora;
 9. wykonywanie zadań koordynatorów rozpatrywania skarg, wniosków i petycji na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Prezydenta;
 10. udostępnianie informacji publicznej w zakresie działania Biura we współpracy z radcami prawnymi, wydziałami i zespołami Biura;
 11. wykonywanie zadań koordynatorów udostępniania informacji publicznej na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Prezydenta;
 12. wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie działania Biura;
 13. przygotowywanie upoważnień w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych w Biurze i współpraca z biurem właściwym ds. organizacji Urzędu w tym zakresie;
 14. przygotowanie rocznego harmonogramu planu kontroli;
 15.  przygotowanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji planu kontroli;
 16. przygotowywanie projektu planu finansowego Biura;
 17. wstępne wprowadzanie do zintegrowanego systemu informatycznego SAP dokumentów finansowo-księgowych dotyczących wydatków Biura;
 18. wprowadzanie danych do aplikacji „płynność finansowa” w zakresie wydatków Biura;
 19. sporządzanie sprawozdań budżetowych;
 20. nadzór nad zgodnym z Instrukcją kancelaryjną prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów w Biurze;
 21. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem list obecności pracowników Biura oraz książki wyjść w godzinach pracy;
 22. współpraca z biurem właściwym do spraw kadr i płac w zakresie obsługi dotyczącej pracowników Biura Kontroli;
 23. koordynowanie procesu Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych w podziale na szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne i współpraca z biurem właściwym do spraw kadr i płac w zakresie zgłaszania pracowników na szkolenia;
 24. zaopatrywanie Biura w materiały biurowe, materiały BHP, meble oraz wyposażenie pracowników w niezbędny sprzęt;
 25. przekazywanie akt z archiwum podręcznego Biura do archiwum zakładowego;
 26. wprowadzanie danych do Centralnego Rejestru Umów;
 27. ewidencjonowanie biletów jednorazowych na okaziciela wykorzystywanych w celach służbowych;
 28. współpraca z Wydziałem Analiz i Obsługi Prawnej w zakresie przygotowywania projektów zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy;
 29. koordynowanie przeprowadzania ocen okresowych pracowników Biura Kontroli
Dodatkowe informacje
 
 
 
Wprowadził Durlik Ewa (Biuro Kontroli (KW)) 18-09-2007
Aktualizujący Paś Agnieszka (Biuro Kontroli (KW)) 04-12-2019
Zatwierdzający Jówko Arkadiusz (Biuro Kontroli (KW)) 04-12-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-12-2019
Liczba odwiedzin: 4785
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe